Page 6 - endustriforum-2020-mayis
P. 6

DİJİTAL PAZARLAMA                 vamlı ürün alımı yapan müşterilerimizle

                               ortak görüşmeler neticesinde stabil hal-
           VE REKLAM                de olmayı sağladık. Sonrasında da talep-

                               lere göre işlerimize devam ettik. Garan-
       ÇALIŞMALARINA                  tine süreçleri haricinde müşterilerimize
                               ofisimizden hizmete devam ettik.
                               İlk ihracatımızı Nisan ayın içerisinde ger-
        AĞIRLIK VERDİ                 çekleştirmiş bulunmaktayız. Öncelikle in-

                               san sağlığının önemine dikkat ederek ol-
                               mazsa olmazlar haricinde çok fazla ürün
       ABDULLAH KARA     Carra Mimari Genel Koord. tedariki ve satışına yoğunlaşmıyoruz.
                               Firmamızın faaliyetlerini iki koldan yürü-
                               tüyoruz; yapı ürünleri ve tekstil atölyesi.
                               Şuan talep önceliğine göre tercih yapa-
                               rak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yine

                               yapı ürünlerimizle ilgili yurtdışındaki ta-
                               lepleri karşılamak için çalışmalarımızı sür-
                               dürüyoruz.
                               İş dünyasında şuan nelerin nasıl ve ne
                               şekilde değişeceğini bilmiyorum ama bir-
                               çok farklılıkla karşılaşabiliriz. Birçok firma
                               el değiştirebilir diye düşünüyorum. Piya-
                               saya yansımasının olumlu olmasını te-
                               menni ediyorum. Firmamız kurulduğu ilk
                               günden bu yana dijital pazarlama ve rek-
                               lama çok önem veriyor. Tüm yeniliklerimi-
      Carra Mimari’nin Genel              zi sosyal medya üzerinden yayınlamaya

      Koordinatörü Abdullah               çalışıyoruz. Firmamızın reklam ve grafik
      Kara yurt dışındaki talepleri           ve de katalog çalışmalarını yürüten dene-
      karşılamaya odaklandıklarını           yimli bir arkadaşımız var. Sosyal medyayı

      belirterek ayrıca bu süreçte           özellikle uluslararası alanda yoğun bir şe-
      dijital pazarlama ve               kilde kullanmaya devam ediyoruz.
                               Bu süreçte hem kendime hem de aileme
      reklam çalışmalarına ağır             daha fazla vakit ayırma fırsatı buldum.
      verdiklerini aktardı.               Elimizden geldiğince spor yapmaya de-
      H       er firma olduğu gibi bizim fir-   firmamız ürün broşürünü tamamladık
                               vam ettim. Çalışmasını yarıda bıraktığım


                               ve reklam çalışmalarımızı tasarladık. En
             mamız da bu süreçten etki-
                               önemlisi ailemle daha fazla zaman ge-
             lendi. Fakat biz hala alt yapı
             çalışmalarımızı
                               çerdim. Ayrıca tekstil bölümümüzle ilgili
                        yaptığımız
             için çok etkilenmedik. De-


      6   EndustriForum.com             çalışmalarımızın planlamalarını yaptık.”
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11