Page 4 - endustriforum-2020-mayis
P. 4

NİL TİRİTOĞLU YKB MİMAR NİL TİRİTOĞLU

                “B PLANIMIZ TAMAMEN            DİJİTALLEŞMEYE YÖNELMEK”

                               Sektörümüzün tamamen dijitalleşmeyece-
        Nil Tiritoğlu İnşaat ve            ğini anladık bu süreçte. Bizim ticaretimiz
        Malzemeleri Yönetim              güvene dayanıyor, bu nedenle dijitalleşme
        Kurulu Başkanı Mimar Nil            olsa bile görüntülü görüşmeye, sesimizi
                               duyduğumuz yüzümüzü gördüğümüz ile-
        Tiritoğlu, süreç devam ettiği         tişime ihtiyacımız var. Ancak ödeme kıs-

        takdirde çalışmalarında            mında mobil ödeme sistemleri çok revaçta
        dijitalleşmeye daha fazla           oldu. Uzaktan ödeme sistemlerinin kıymeti-
        yönelmeyi planladıklarını           ni anladık şu dönemde. Bizim sektörde öde-
                               me seçeneklerinin çeşitlendirilmesi müşteri
        açıklıyor.                   memnuniyetini artırıyormuş, bunu deneyim-
                               ledik. Satışta birebir, sıcak ilişki, ödemede
                               ise mobil seçeneklerin uygun olacağını dü-
           irma çalışanlarımızın sağlığını ko-   şünüyorum özetle. Süreç uzarsa, insan te-
           rumak adına birtakım önlemler    masını minimuma indirmeyi planlıyoruz. Şu
           aldık. İlk başta dönüşümlü çalış-    anda buna yakınız zaten ama süreç uzarsa
           manın daha sağlıklı olacağını dü-    insan sağlığını daha da öne alıp tamamen
      Fşündük, bu nedenle ekiplerimizi          dijitalleşmeyi, depo, sevkiyat gibi alanlarda
      ikiye ayırdık. Yönetim kurulu olarak da ev-    sadece çok gerekli birkaç kişi dışında işleri
      den çalışmaya başladık. Sağlık problemi      evden yürütmeyi planlıyoruz. Süreç uzarsa

      olabilecek personellerimizi evden çalışma-    hayatımızın yeni normalleri olacak. B Planı-
      ya yönlendirdik. İnşaat malzemeleri tica-     mız, yürüttüğümüz sistemi daha da koru-
      retinde birebir müşteri ilişkileri çok önemli.  naklı, izole hale getirmek.”      4   EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9