Page 2 - endustriforum-2020-mayis
P. 2

İş Ağı Geliştirme


      Prensip belli. Ortak hareket et, önce kazandır,
      sonra sen de kazanacaksın…

      20 yıl önce ST Endüstri Medya’yı kurduk. Üre-
      timin içinde olmak demek tüm sektörlerde ol-
      mak demektir ya, biz de sadece endüstriye
      odaklandık. Endüstri firmalarını bulmak ve
      karar verici çalışanlarıyla iletişim halinde ol-
      mak, her zaman önceliğimiz oldu. Bu iletişimi
      sürekli güçlendirmek için de; radyolar, dergi-            RECEP AKBAYRAK
      ler, zirveler ve dijital platformlar kurduk, ya da           ST Endüstri Medya
      satın aldık. Şimdi de endüstride iletişim yö-            Yönetim Kurulu Başkanı
      netimini, ‘’İlişki Yönetimi’’ boyutuna taşıyoruz.

      İşte bunun için kurduk Endüstri Forum’u.

      Endüstri Forum, yeni bir iş ağı olarak kuruldu.
      Online forum, dijital dergi ve üyelerin birbir-
      leriyle iş geliştireceği etkinliklerden oluşacak.
      Birlikte forumlarda gruplar kuracak ve istişare
      edeceğiz. Tercih eden gruplar için de rande-
      vulu online toplantılar yaparak iş geliştirece-
      ğiz. Tüm üyelerimizin öncelikli amacı kendi
      şirketine müşteri bulmak değil, ortak hare-
      ket ederek, grubundaki diğer üyelerin yeni
      müşteriler bulmasına yardımcı olmak olacak
      (Business networking). Salgın riski tamamen
      ortadan kalkınca da, büyük bir tatil köyünde
      bir araya gelecek ve Endüstri Forum Zirvesi
      düzenleyeceğiz inşallah.


      Dergide ise her ay özel bir araştırma dosyası
      hazırlayacak ve gündem oluşturacağız. Bu ay
      forum üyelerimize ‘’Şirketinizin yeni normali
      nasıl olacak, B planınız nedir? diye sorduk.
      Aşağıdaki sayfalardan bakalım mı, bu ay üye-
      lerimiz ne demiş?

      Keyifli okumalar...


      2   EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7