Page 6 - endustriforum-2020-haziran
P. 6

“ÜRETİME,        DONANIMLI İNSAN KAYNAĞI


                    YÖN VERECEK”

                                Tolga Bizel
     Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli Müdürü
      Dijital dönüşümde her zaman insana ihtiyaç

      olacağının altını çizen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika
      Otomasyon Sistemleri Bölümü Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme
      Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, söz konusu zihinsel süreçte, kalifiye

      çalışanın esnek ve kişiselleştirilmiş üretime yön vereceğini belirtti.              itsubishi Electric olarak,     zihinsel çalışmaya geçileceğini ve
              sanayinin yeni bir boyut      bunun yadırganmayacağını gözlemledik.
              kazanmasına olanak         Bilgiyle donatılmış çalışanın, esnek ve
              sağlayan Sanayi 4.0’a       kişiselleştirilmiş üretime yön vereceğini
     M dijital fabrika konseptimiz            düşünüyoruz. Japonya merkezli Toplum
      [email protected] ile yanıt veriyoruz. Dijital      5.0 yaklaşımıyla da bu alanda hazırlık
      dönüşüm alanında öncü bir marka          yapılmaya çalışılıyor. Yakın gelecekte
      olarak, üretim süreçlerinde mükemmel       dijitalleşen fabrikalarda insanın nasıl
      işleyebilen sistemlerin kurulması,        bir rol alacağını kestirmek mümkün
      sorunsuz bir şekilde işletilmesi         ancak global ticaret sistemiyle birlikte
      ve gerektiğinde revizyonu için her
      zaman insana ihtiyaç duyulacağına         birçok faktörün incelenmesi ve sürekli
      inanıyoruz. Dönüşüm sonrasında          değişen insan hayatı konusundaki
      işletmelerde yeni bir örgütsel yapının ve     yorumun zorluğunu da unutmamak
      yerleşimin olacağı yönünde beklentimiz      gerekiyor. Bir diğer önemli konu da
      ağırlık kazanıyor. Japonya’daki Kani       donanımlı insan kaynağını oluşturarak,
      fabrikamızdaki dönüşüm tecrübemizde,       dijitalleşme sürecine hazırlanmak. Biz
      hat üretiminde dijital dönüşümle         de bu doğrultuda gelecek nesillerin
      donatılmış hücresel üretim ve yüksek       eğitimine büyük önem veriyor, gençlere
      teknolojik sistemlerin birçok çalışanın      vizyoner bir bakış açısı kazandırabilmeyi
      iş tanımını köklü şekilde değiştireceğini,    ve deneyimlerimizi paylaşarak onları
      emek ağırlıklı çalışmadan daha çok        yönlendirme hedefiyle çalışıyoruz.
    6      EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11