Page 4 - endustriforum-2020-haziran
P. 4

Nil Tiritoğlu
      Nil Tiritoğlu İnşaat ve Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mimar

      “Uzaktan yönetİmle İnşaat


      sektörüne aynı kalİtede      hİzmet verdİk”      Nil Tiritoğlu İnşaat ve Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mimar

      Nil Tiritoğlu, dijitalleşmenin, uzaktan yönetim ile pandemi sürecinde
      durmayan inşaat sektörüne aynı kalitede hizmet vermelerini
      sağladığını vurguladı.


             ijitalleşmenin önemine        alanlarına yönelebilme motivasyonu
             değinen Tiritoğlu, şunları      elde edebiliyoruz.
             söyledi: “Dijitalleşme        Ayrıca inşaat malzemeleri ticaretinde
             ile sahip olduğumuz         birebir müşteri ilişkileri çok
     D tüm bilgileri, belgeleri,             önemli. Sektörümüzün tamamen
      analizleri bilgisayar destekli          dijitalleşmeyeceğini anladık bu
      olarak evimize taşıyabilmemiz,          süreçte. Bizim ticaretimiz güvene
      Covid-19 sürecinin yönetimini           dayanıyor, bu nedenle dijitalleşme
      kolaylaştırmıştır. Uzaktan yönetim        olsa bile görüntülü görüşmeye,
      ile durmayan inşaat sektörüne           sesimizi duyduğumuz yüzümüzü
      aynı kalitede hizmet vermemizi          gördüğümüz iletişime de ihtiyacımız
      sağlamıştır. Hem müşterilerimizi,         var. Ancak ödeme kısmında mobil
      hem çalışanlarımızı hem de            ödeme sistemleri çok revaçta
      kendimizi koruma altına almış           oldu. Uzaktan ödeme sistemlerinin
      bulunuyoruz. Tabi ki insan gücüne         kıymetini anladık şu dönemde.
      ihtiyaç her zaman var. Ancak           Sektörde ödeme seçeneklerinin
      gerçek şu ki; dijitalleşme ile sehven       çeşitlendirilmesi müşteri
      yapılan insan hatasını en asgariye        memnuniyetini artırıyormuş, bunu
      indirerek iş kalitesi artırılabiliniyor,     deneyimledik. Satışta sıcak ilişki,
      iş kazalarının önüne geçilebiliniyor.       ödemede ise mobil seçeneklerin
      Artırılan iş kalitesi ile yeni iş         uygun olacağını düşünüyorum.”
    4      EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9