Page 2 - endustriforum-2020-haziran
P. 2

HER KESİMDEN


      YOĞUN SORULAR      GELİYOR      Herkesin gündeminde hiç olmadığı kadar
      dijitalleşme var. Ancak hiç kimsenin geç               RECEP AKBAYRAK

      kalmak ya da alelacele davranıp hata                  ST Endüstri Medya
      yapmak gibi bir lüksü de yok.                    Yönetim Kurulu Başkanı


      Dijitalleşmenin ayak sesleri sürecin        spor vb. iş dışında kalan her türlü konuya
      ne kadar yaklaştığını hissettiriyordu       kapalı yapısıyla 7/24 iş konuşulan bir
      zaten. Salgın hastalık riski de bu süreci     platform. Biz bu platformu, ‘’Üreten
      aşırı hızlandırdı. Artık dijitalleşmenin      Türkiye’nin   Medyası’’   olarak   çok
      uzun   zamana    yayılmayacağı   kesin.  önemsiyor ve sürekli reklam yatırımıyla

                                tanıtıyoruz.   Endüstri   Forum’a    her
      Dijitalleşme konusunun çok tarafı var.       geçen gün yeni üyeler katılıyor. Tamamı
      Yatırımcı, çalışan, tedarikçi ve medya.      endüstriyi ilgilendiren yeni konular açıyor
      Biz işin medya tarafındayız. Yani, tüm       ya da var olan konulara cevap yazıyorlar.
      tarafların tam ortasındayız. Bu nedenle de
      bize her kesimden yoğun sorular geliyor.      Her ayın ortasında da bu dijital dergiyle
      Biz de radyo, basılı ve dijital yayınlarımızla   bir araştırma dosyası hazırlıyor ve
      yoğun bir şekilde bu konuları işliyoruz.
      Organize ettiğimiz Zirvelerle de tarafları     gündem haber yapıyoruz. Bu araştırma
      bir araya getiriyoruz, ama yetmez!         dosyalarımızı takip ederseniz, endüstrinin
                                gündemine kolayca hakim olabilir, hatta

      Evet, bunca iletişim yöntemine rağmen       birçok sorunuza yanıt bulabilirsiniz.
      bir iletişim kanalına daha ihtiyaç var.
      Yani, konunun tüm taraflarının sürekli       İç  sayfalarda   dijitalleşme  ile  ilgili
      iletişim kurabileceği, olumlu olumsuz       çok değerli görüşler yer alıyor. Önce
      deneyimlerini paylaşabileceği, soru sorup,     bunları okumanızı ve hemen ardından
      cevap alabileceği bir kanala da ihtiyaç      EndustriForum.com’da sizin de değerli
      var. İşte bu son iletim kanalı ihtiyacını     görüşlerinizi yazmanızı rica ediyorum.
      da   EndustriForum.com     dolduracak.
      EndustriForum.com; siyaset, magazin,        Keyifli     okumalar      dilerim…
   1   2   3   4   5   6   7