Page 8 - endustriforum-2020-haziran
P. 8

K. Ozan Kaya
      Halimoğlu Fasarit Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

      “Dİjİtalleşme İle      çalışanlarımızın verİmlİlİğİ      arttı”
      Fabrikalarında yaptıkları robot gibi yeni teknolojilere
      çalışanlarını entegre ettiklerini belirten Halimoğlu Fasarit

      Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı K. Ozan Kaya, böylelikle
      çalışanların hem mutluluğunun hem de verimliliğinin arttığını söylüyor.


            ersonel hatasını asgariye       Bu sayede kalibrasyonlarımızda,
            indirmek ve kusursuz          dolumlarımızda sapma olup olmadığı
            ürün üretimi sağlamak         anlık olarak takip edilebiliyor.
            amacıyla, sürecin daha         Personel hatasını asgariye indirmek
     Pizlenebilir olması ve               amacıyla kimyasal katkılarımızı
      personel müdahalesinden çıkması          otomatik dozajlıyoruz. Kimyasal
      için çabalıyoruz. Yatırımlarımızda        hammaddelerimizin tamamına yakını
      ana ilkemiz, nihai olarak müşteriye        otomatik dozajlanarak, el değmeden
      daha üst kalitede ve düşük maliyetli       densveyör sistemleriyle mikserlere
      ürünü sunabilmek. Yapı kimyasalları        aktarılıyor. Boya üretim tesisimizde
      sektöründe dolum makinalarının          dolum ünitelerimizi yeniliyoruz.
      dolum hassasiyet standartı artı eksi       Otomatik kova besleme, otomatik kapak
      100’de 2’dir. Bu makinalarımızı 1000’       yerleştirme ve kapama üniteleri dahil
      de seviyelerinde hassasiyetle dolum        oluyor. Amaç iş gücünün maruz kaldığı
      yapabilen paketleme makinalarıyla         yükün hafifletilmesi.
      yenilemiştik. Üretim hattında paketleme      Daha düz işlerde çalışan personelimizi,
      ünitesine raporlama modülü ilave         verdiğimiz eğitimlerle katma değeri
      ederek, her bir torbanın üzerine parti      daha yüksek olan işlere entegre ettik.
      numarası harici her bir partinin kaçıncı     Daha değerli işleri yapabildiklerini
      torbası olduğu da numaralandırılarak       gördüklerinde mutlulukları ve işe
      kayda alınıyor ve o numaralı torba kaç      bağımlılıklarının arttığını gördük.
      gram dolum hassasiyetiyle banttan         Teknoloji yatırımlarımız sonrasında
      çıkmış, bunun kaydı tutuluyor. Böylelikle     herhangi bir personel çıkarımımız
      binde mertebelerinde dolum hedefimizi       olmadı, günün sonunda üretimde
      sağlamanın yanında her bir ürünün kaç       çalışan personelimizin iş yükü hafifledi,
      gram olarak banttan çıktığının takibini      yorgunlukları azaldı ve bu sayede
      ve fire kontrolünü de sağlamış oluyoruz.     çalışma verimliliğimizi arttırdık”.
    8      EndustriForum.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13