Page 10 - endustriforum-2020-haziran
P. 10

Yenİ fabrİkasi


           dİjİtal üretİm modelİyle


                        çalışacak

                            Koray Kartal
                           Arma Kontrol Ceo’su


          Arma Kontrol Ceo’su Koray Kartal,
                 20 milyon TL’lik yatırım ile
          gerçekleştirdikleri, 2021’de faaliyete
              geçecek olan yeni fabrikalarında

           teknolojinin ve dijitalin yer aldığı üretim
                 modeliyle çalışacaklarını açıklıyor.          ariyerlerimizin büyük kısmını       gerçekleştirdik. Güvenlik Bariyerleri
          yapay zeka teknolojileri ile       Teknoloji Üssü olarak konumlandırdığımız
          donatıyoruz ve burada da tümüyle     fabrikamız, 2021 yılı içerisinde faaliyete
          dijital üretim modellerinden       geçecek ve bu fabrikamızda da teknolojinin
   Bve günümüz teknolojilerinden              ve dijitalin yer aldığı üretim modeliyle
    faydalanıyoruz. Profesyonel olarak          çalışacağız. Korona virüsle iş akışımıza
    dijitalleşmeye analiz ile başladık ve         sorunsuz devam edebilmek için dijital
    kurumsal kaynak planlaması (ERP) ilk         yatırımlarımızı hızla bu yöne kaydırdık.
    dijitalleşme adımımız oldu. Amacımız         Kesintisiz online toplantılar için alt yapımızı
    tüm üretim, tedarik ve stok süreçlerini        güçlendirdik. Server sistemimizi yeniledik
    dijitalden yönetmek ve verileri tek bir yerde     ve tüm eğitim, seminer ve kataloglarımızı
    toplamaktı. ERP ile ilgili çalışmalarımız ve     dijital hale getirdik.
    yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüm üretim
    hattımızı ERP sistemine entegre etmeye
    başladık. Dijitalleşme çalışmaları emek        Dijital yatırımlarımız sonrasında da
    isteyen uzun vadedeli süreçler, biz de bu       birimlerimizde herhangi bir işten çıkarma
    süreci belirlediğimiz yatırım planlarımızla      gerçekleştirmedik. Gerekli eğitimleri
    eş zamanlı olarak devam ettiriyoruz.         vererek çalışanlarımızı yeni sisteme entegre
    Robot ve CNC sistemlerimizle iş gücünü        ettik. Kurum içi eğitimler ve profesyonel
    daha verimli kullanmak diğer dijitalleşme       danışmanlık sayesinde dijital sürece
    çalışmalarımız arasında yer alıyor. Tüm        sorunsuz bir geçiş sağladık ve sorunsuz
    üretim aşamalarımızdaki kas gücünü          bir şekilde de çalışmaya devam ediyoruz.
    zorlayan alanları Endüstri 4.0’a uygun        Üretimimizin artmasıyla birlikte dijitalleşme
    bir şekilde dizayn etmek önceliğimiz. Bu       alanında yatırımlarımız devam edecek ve
    noktada Arma Kontrol olarak 2 milyon TL’lik      bu alanda başarılı olan personellerimizi
    bir bütçe ayırdık. Ayrıca Silivri Selimpaşa’da    de Ar-Ge ve Ür-Ge gibi birimlerde
    20 milyon TL’lik yeni bir fabrika yatırımı      değerlendireceğiz.”
    10     EndustriForum.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15