Page 9 - st-endustri-4.0-2022-haziran
P. 9

VİTRİN


                                                   STendustri.com.tr
                  Garage Innovation Hub ile çıtayı yükseltti

           Arçelik Garage Innovation Hub, açık inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı
          sağlamak amacıyla dünyadan ve Türkiye’den çok sayıda start-up, iş lideri ve yatırımcının
                      katılımıyla Açık İnovasyon Günü düzenledi.

             rçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Mü-
             dür Yardımcısı Utku Barış Pazar, etkinlikte yaptığı
          A konuşmada, “Tüm dünyadan mentorlar, yatırımcılar,
          üniversite ve girişimcilerden oluşan 2 bine yakın paydaşımızla
          birlikte, fikir aşamasından başlayarak girişimcilere mentorluk;
          iş geliştirme ve finansal desteklere erişim imkânı sağlıyoruz.
          Küresel ölçekte lider açık inovasyon platformlarından biri ol-
          mak üzere, kendimize önümüzdeki 5 yıl içinde faaliyet göster-
          diğimiz 146 ülkenin her birinde, sürdürülebilirlik, yapay zekâ,
          AR/VR, pazarlama ve üretim teknolojileri, sağlık gibi birçok
          alanda yeni fikirlerin şirketleşmesine destek olmak gibi önemli
          hedefler koyduk. Start-up’lara finansal desteklere erişim im-
          kanları sağlamaya devam ederken, bölgesel girişim sermayesi
          fonlarına ortak olarak ekosisteme katkımızı daha da artıracağız.
          2022 Şubat ayında bu doğrultuda ilk adımımızı atarak dünya-
          nın önde gelen fonlarından 500 Startups’ın, Nisan ayında ise
          Avrupa’nın ilk 10 fonu arasında yer alan Hoxton Ventures’ın
          partnerleri arasına katıldık” dedi. Utku Barış Pazar, “Garage In-
          novation Hub gibi açık inovasyon platformları fikirlerin hayata
          geçmesine olanak sağlayarak insanlığa faydalı inovasyonların  Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
          önünü açabilir. Biz giderek daha fazla fikri en geniş imkanlara  Utku Barış Pazar
          kavuşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.                canias4.0, G. Kore’nin en büyük fuarında tanıtıldı

           IAS Korea, Güney Kore’de düzenlenen en büyük akıllı fabrika fuarlarından biri olan
          Smart Factory & Automation World 2022’ye katıldı. Fuarın en çok ziyaret edilen standları
                arasında bulunan canias4.0 standı, yaklaşık bin ziyaretçiyi ağırladı.

            eul’de 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen uluslararası
            fuarda Endüstri 4.0 teknolojileri konuşuldu. 320 fir-
          S manın katılımıyla gerçekleştirilen dev etkinlikte, IAS
          Korea ekibi de canias4.0 standıyla yer aldı. IAS Korea yet-
          kilileri, katılımcılardan yoğun ilgi gören canias4.0 standında
          ziyaretçilerle bir araya geldi ve caniasERP, canias4.0 IoT Çö-
          zümleri, Industrial Application Objects (IAO) ile ilgili bilgi
          paylaşımlarında bulundu. Fuarın en çok ziyaret edilen stand-
          ları arasında bulunan canias4.0 standı, yaklaşık bin ziyaretçi-
          yi ağırladı. IAS Korea yetkilileri üç gün süren fuar boyunca
          canias4.0 standında IAS’nin sunduğu çözüm ve hizmetlerle
          ilgili sunumlar yaptı. Bunun yanı sıra etkinliğin son günü ger-
          çekleşen seminere konuşmacı olarak konuk olan IAS Korea
          Ülke Müdürü Murat Karslı, caniasERP ve IAO’yu anlattı.  Korea Ülke Müdürü Murat Karslı, “SFAW fuarında ‘Smart
                                  Factory & canias4.0’ başlığı altında dijital dönüşüm için
          ‘SMART FACTORY & CANİAS4.0’ BAŞLIĞIYLA     ihtiyaç duyulan tüm çözümlerin tanıtımını yaptık. Son yıl-
          TANITTI                     larda tamamladığımız projeler ve artan ülke tecrübemiz ile
          Aynı seminere konuk olan IAS IoT Ürün Müdürü İbrahim  birlikte özellikle Kore pazarındaki bilinirliğimizi arttırmak
          Tataroğlu da canias4.0 IoT Çözümlerini ve gelecek planla- ve pazarda konumumuzu güçlendirmek için güzel bir fırsat
          rını izleyiciler ile paylaştı. Etkinliğin ardından konuşan IAS  oldu. Standımızda binden fazla ziyaretçi ağırladık” dedi.


                                              ST ENDÜSTRİ 4.0 Haziran 2022 | 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14