Page 8 - st-endustri-4.0-2022-haziran
P. 8

VİTRİN


    STendustri.com.tr
             Otonom sürüş teknolojilerine odaklanıyor

        Otonom sürüş ve sürdürülebilirlik, lojistikteki mega trendler arasında yer alıyor.
        Hödlmayr, bugünden otonom yük taşımacılığının daha da geliştirilmesinde aktif
                       rol almaya başladı.

         luslararası lojistik hizmet sağlayıcısı Hödlmayr’ın
         CFO’su Robert Horvath bu alandaki çabaları açık-
     U larken “Araştırma ve geliştirmeye yatırım yapıyo-
     ruz. Çünkü yalnızca pazarımız üzerinde önemli bir etkisi
     olacak ilerlemeleri bilmekle kalmayıp aynı zamanda onları
     aktif olarak şekillendirmek istiyoruz” dedi.
     Somut bir örnek olarak Horvath, diğer beş ortak şirketle
     birlikte otonom ticari araçlar için teknik bilgi ve test alt-
     yapısı sağladıkları DigiTrans ortak girişimini göstererek
     otonom aracın ilk test sürüşlerinin sonuçlarını sabırsızlıkla
     beklediklerini ifade etti. Otonom araçlara ilişkin bilgi veren
     Hödlmayr Lojistik Türkiye Genel Müdürü Hande Çarıkcı
     ise “Otonom veya yarı otonom sürüş, sürücüyü rahatlatmak
     ve tek seferde daha fazla menzil elde etmek için sürüş ve
     dinlenme sürelerini daha esnek hale getirme imkanı sağ-
     lıyor” dedi. Başka bir projede Hödlmayr, yoğun trafikteki
     ticari elektromobilite için yakıt olarak yeşil hidrojen kullan-
     mak üzere Avusturyalı madeni yağ şirketi OMV ile birlikte
     çalışıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kamyon filosunun
     hidrojen yakıt hücreleriyle donatılması planlanıyor. Bu araç-  Hödlmayr CFO’su Robert Horvath
     ların yatırım hacmi birkaç milyon avroyu buluyor.            ‘Geleceğin Fabrikası’ portföyünü genişletecek


        Bosch Rexroth fabrika otomasyonuna yatırım yapıyor. Firma, Kopenhag merkezli
      kolaboratif robot üreticisi Kassow Robots ApS’nin çoğunluk hissesini satın almayı ve
            böylece “Geleceğin Fabrikası” portföyünü genişletmeyi planlıyor.

        u kapsamda Bosch Rexroth ve Kassow Robots, bir
        sözleşme imzaladı. “İşbirlikçi endüstriyel robotlar,
     B çok yönlü Geleceğin Fabrikası için bir başka önemli
     yapı taşıdır” diyen Bosch Rexroth’un satış ve fabrika otomas-
     yonunu denetleyen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Marc Wuche-
     rer, esnek robotik sistemler için büyük bir talebin olduğunu,
     cobot pazarının her yıl yüzde 15 ila 20 oranında büyümesinin
     beklendiğini vurguladı. Söz konusu potansiyelden yararlan-
     mak ve portföylerini Kassow Robots’un işbirlikçi robotla-
     rıyla genişletmek istediklerini kaydeden Dr. Wucherer, “Bu,
     özellikle pil üretimi ve yarı iletken üretimi dahil olmak üzere
     dayanıklı tüketim malları ve mobilite endüstrisindeki müşteri-
     lerimize fayda sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.
     “YENİ PAZARLARA AÇMAMIZA İMKAN VERECEK”        Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Marc Wucherer ve
     Kassow Robots’un Kurucusu, Genel Müdürü ve Hissedarı  Kassow Robots’un Kurucusu, Genel Müdürü Kristian Kassow
     Kristian Kassow ise, “Bosch Rexroth ile fabrika otomasyo-
     nunda uluslararası lider olan ve iş faaliyetlerimizi genişlet-
     memize yardımcı olabilecek bir iş ortağı bulduk. Bu, cobot  neli rakamlara ulaştı. Anlaşma sayesinde, markanın cobotla-
     portföyümüz için yeni pazarlara açmamıza imkan verecek.”  rı ile birlikte fabrikalarda çok çeşitli uygulamalar için işbir-
     dedi. Kassow Robots, 2019’dan beri cobot satışında üç ha- likçi robotlar Rexroth portföyüne eklenmiş oldu.


    6 | ST ENDÜSTRİ 4.0 Haziran 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13