Page 16 - st-insaat-malzeme-2021-ocak
P. 16

Cumhuriyet Kulesi’nin yapımı


      hız kesmeden sürüyor
      Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Cumhuriyet Kulesi,
      tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacağını ve bu yükseklikten
      de Ankara’yı seyretme imkanı sunacağını söyledi.


           eçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı ya- zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi, sıra dışı bir mahi-
           pılacak Cumhuriyet Kulesi’nin yapımını  yete sahiptir. Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında 186
           hız kesmeden sürdürüyor. Belediyeden  metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de
           yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen  Ankara’yı seyretme imkanı sunacak. İçinde çocuklarımız
      K Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,   için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu,
      tarihe atılan bir imza olan Cumhuriyet Kulesi’nin, Pa- kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi
      ris’teki Eyfel Kulesi müzesinde “Turkey, Ankara, Keçiö- gibi birbirinden farklı mekanlarımız yer alacak. Türki-
      ren Cumhuriyet Kulesi” ibaresiyle yerini almış uluslara- ye’de bir ilk olarak kulemizde paraşütle atlama noktası
      rası bir vizyon projesi olduğunu aktardı.    da yer alacak.” (AA) ¡
      Altınok, “Eserimiz, Ankara’yı 186 metreden temaşa
      etme imkanı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel an-
      lamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle
      birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek
      hizmet verecektir.” ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin
      100’üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kule-
      si’nin Başkent’in sembol projesi olduğunu vurgulayan
      Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bir ilçe bele-
      diyesi, kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım pro-
      jesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen
      ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça

      14 ST İnşaat-Malzeme OCAK 2021
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21