Page 12 - st-insaat-malzeme-2021-ocak
P. 12

PROJE

      Tekfen İnşaat, 100 milyon dolarlık      projeye tekrar başlıyor
      Tekfen İnşaat’ın 2016 yılında, Irak’ın Basra bölgesindeki Rumaila Petrol
      Sahası’nda inşa edilecek toplam değeri 100 milyon dolar olan Su Ayrıştırma
      ve Transfer Üniteleri Projesi’nin yapımı kapsamında BP ve Iraq NV ile
      imzaladığı ve 2019 yılı sonunda yüzde 65’ini tamamladığı projeye pandemi
      koşullarında ara verilmişti. Yeni alınan kararla, projenin kalan kısmı için
      ilave kapsamla yeniden işbaşı yapılacak.           üresel salgın nedeniy- görülmeye başladı. Tekfen İnşaat,  kapsamlı bir Çerçeve Sözleşmesi
           le çok sayıda projeye  Irak’ın Basra bölgesindeki Rumaila  imzalamıştı. 2019 yılı sonu itibarıyla
           ara vermek zorunda  Petrol Sahası’nda inşa edilecek Su  projenin yüzde 65’i tamamlanmış
           kalıp sıkıntılı bir dö- Ayrıştırma ve Transfer Üniteleri Pro- ancak COVID-19 pandemisi ve pet-
      K nemden geçen ulus-       jesi’nin yapımı kapsamında 2016  rol fiyatlarına bağlı kısıtlar nedeniyle
      lararası müteahhitlik sektöründe,  yılında BP ve Iraq NV ile “Rumaila  çalışmalar durdurulmuştu.
      temkinli bir canlanmanın işaretleri  Petrol Sahası Genel Montaj işleri”  Gerçekleştirilen müzakereler sonu-
                                       cunda projenin kalan kısmı ve EPC
                                       bazlı (anahtar teslim) ilave kapsam-
                                       lar için yeniden işbaşı yapılmasına
                                       karar verildi. İlk aşamada mühendis-
                                       lik ve satın alma faaliyetlerine baş-
                                       lanması planlanıyor. İş emirlerine
                                       göre yapılacak kalan işlerin toplam
                                       tutarının, yayınlanması beklenen
                                       yeni iş emirleriyle birlikte projenin
                                       sonunda yaklaşık 100 milyon dolara
                                       ulaşması bekleniyor.
                                       Konuyla ilgili değerlendirmede bu-
                                       lunan Tekfen İnşaat Genel Müdürü
                                       Mustafa Kopuz: “COVID-19 pande-
                                       misinin iş süreçleri üzerindeki baskı-
                                       sını inşaat sektörü de yaşadı. Ancak
                                       sektörün yeniden hareketlenmesi
                                       ve projelere devam edilmesi eko-
                                       nomilerin sürekliliği açısından da
                                       çok kıymetli. 2016 yılında BP gibi
                                       küresel ölçekte büyük bir marka ile
                                       imzaladığımız Rumaila Petrol Saha-
                                       sı’nda inşa edilecek Su Ayrıştırma
                                       ve Transfer Üniteleri Projesi’ne baş-
                                       lama kararı verildi. Tüm inşaat sek-
                                       törü adına dileğim, bu hareketliliğin
              Tekfen İnşaat Genel Müdürü Mustafa Kopuz     yaygınlaşması ve yeni projelerin ka-
                                       pılarının açılmasıdır.” dedi. ¡

      10 ST İnşaat-Malzeme OCAK 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17