Page 18 - st-insaat-malzeme-2021-ocak
P. 18

PROJE

      Çerkezköy - Kapıkule hattında      çalışmaların yüzde 25’lik kısmı


      tamamlandı
      Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule
      hattında çalışmaların yüzde 25’lik kısmı tamamlandı.


           ürkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yüksek stan- kalı-Kapıkule demir yolu hattı yapımında yüzde 25’lik
           dartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak  ilerleme sağlandı. Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Li-
           Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi’nin ya- derlik Forumu’nda “Finans ve Fonlama” alanında 2019
           pımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattında  Yılı İlham Veren Proje Ödülü’ne layık görülen proje kap-
      T çalışmaların yüzde 25’lik kısmı tamamlandı.  samındaki hat, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz,
      Çevreye duyarlı proje olarak öne çıkan, yatırım bedeli  Babaeski, Edirne ve Kapıkule’de istasyonlar olacak şe-
      10,5 milyar lirayı bulacak 229 kilometrelik Halkalı-Kapı- kilde inşa edilecek.Bünyesinde inşası zor sanat yapıla-
      kule Demir Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam  rını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16
      ediyor. Projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çer- demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük
      kezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğun- yapılacak. Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli
      luk kazandı. Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir  ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım be-
      yolu bağlantısını sağlayacak, Çerkezköy-Kapıkule ve  deli 10,5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri
      Halkalı-Çerkezköy demir yolu kesimlerinden oluşan Hal- çalışabilecek. (AA) ¡

      16 ST İnşaat-Malzeme OCAK 2021
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23