Page 8 - st-endustri-4.0-2018-ocak
P. 8

EDİTÖRDEN

  DERGİNİN ADI: ST ENDÜSTRİ 4.0
  SAYI: 21 OCAK 2018
         İMTİYAZ SAHİBİ
         Recep Akbayrak
      GENEL MÜDÜR YARDIMCISI      Yazı İşleri Müdürü
          Haydar İlk
                       MURAT TANIK
      GENEL YAYIN YÖNETMENİ      murat@alternatifyayincilik.com
         Halefşan Sümen
       YAYINA HAZIRLAYAN
    Alternatif Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd.  Dönüşüme sessiz kalamazdık
    Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:45
      Famas İş Mrk. A Blok Kat:3 D:7-8
       Okmeydanı - Şişli - İstanbul
        T: (0212) 220 96 88             üm dünyada otoriteler, “Akıllı Fabrika”, “Dijital Fabrika”, “Karanlık

     SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ             Fabrika” gibi terimler üzerine tartışıp, henüz ortak bir noktada buluşa-
         Gülcan Arzuhal               mamış olsalar da, dijital evrimin süreçleri endüstriyel dünyada yavaş ya-
                               vaş hayata geçmeye başlıyor. Bu süreçlerin Türkiye’de anlaşılması ve
       YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
          Murat Tanık           Tharekete geçilmesinde önemli payı bulunan TÜSİAD, 2016 yılında ya-
                          yınladığı “Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü” raporundan sonra geçtiğimiz günlerde
         ŞEF EDİTÖR
         Simge Soyel           The Boston Consulting Group- BCG ile ortaklaşa hazırladığı “Türkiye’nin Sanayide
                          Dijital Dönüşüm Yetkinliği” raporunu da kamuoyu ile paylaştı. Rapor ile ilgili detay-
         EDİTÖRLER
         Serkan Kıraç           lara Şubat sayımızda ulaşabileceksiniz…
         Derya Kumtepe
         Simge Erkurt           ST dergilerini yakından takip edenlerin bildiği gibi her ay gerçekleştirdiğimiz ve
         Yeliz Yirmibeş          Türkiye’nin üreten markalarının makina ve teknoloji yatırımlarını incelediğimiz Fab-
       GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ          rika Ziyareti çalışmalarımıza yeni yıl ile birlikte ST Endüstri 4.0 Uygulamaları der-
         Ceren Demir           gimizde de yer vereceğimizi müjdelemek istiyorum. Bu çalışmalar, Kapak konumuz
                          dahilindeki üreticilerle de yapılacağı gibi genel endüstriyel üreticileri de kapsayacak.
        REKLAM MÜDÜRÜ
         Aykan Bayram           Yeni yılın bu ilk sayısında “Beyaz Eşya Sanayi Uygulamaları” kapsamında sektörün
                          çatı kuruluşu BEYSAD’ın Endüstri 4.0 dönüşüm çalışmalarını, Bosch’un termotek-
         ART DİREKTÖR           noloji iş kolunda faaliyet gösteren Manisa Fabrikasında özellikle lojistik süreçlerin-
          Sabri Genç
                          de otomasyon, dijital fabrika ve büyük veri uygulamaları alanlarında hayata geçen
        GRAFİK TASARIM           Endüstri 4.0 projelerini; başta beyaz eşya olmak üzere birçok sektöre yönelik üretim
         Hamit Erdem
        Okay Kılınçarslan         yapan Sipil A.Ş’nin, Endüstri 4.0 yolunda ilk adımları atmasını sağlayacak yeni ya-
         Eren Akbayrak           tırımlarını ve bu alanda çözüm sunan markalardaki gelişmeleri inceleyerek sizlerle
        OKUR TEMSİLCİSİ          paylaştık.
         Berrin Tırpan
      berrin@alternatifyayincilik.com    Yeni sayımızda ayrıca; İspak ve Borçelik fabrikalarındaki yenilikçi Endüstri 4.0 uy-
                          gulamalarına yer verdik.
         YÖNETİM YERİ
    Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. No:45                   • • •
   Famas İş Mrk. A Blok Kat:3 D:7-8 Okmeydanı -
         Şişli - İstanbul
        T: (0212) 220 96 88        Ayın Röportajı’nda Türkiye’de sundukları Mentor-Valor çözümlerinin, PCB üretim
                          ve testinde kullanılan yüzlerce değişik makina ve sensör için önceden hazırlanmış
         BASKI VE CİLT           arayüzler sayesinde, üretim hattındaki tüm makinalardan gerçek zamanlı veriyi top-
     Yek Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
      100. Yıl Mah. Massit Matbaacılar    layarak hat üzerindeki sorunların, darboğazların anında tespit edilmesine, gerekli
    Sitesi 4. Cad. No:122 Bağcılar / İstanbul düzeltme ve yönlendirmelerin yapılmasına olanak sağladığını kaydeden CDT Bilgi
        T: (0212) 430 50 00
                          Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş’ü konuk ettik.
         YAYIN TÜRÜ
        Yerel, Süreli, Aylık                       • • •
    ST ENDÜSTRİ 4.0 dergisi, Alternatif Yayıncılık tarafından  Sektördeki önde gelen oyuncuların Endüstri 4.0 dönüşümüne olanak sağlayan birbi-
    T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır. ENDÜSTRİ  rinden farklı inovatif çözümlerine yine Ocak 2018 sayımızın içeriğinde yer verdik.
    4.0 dergisinin isim ve yayın hakkı Alternatif Yayıncılık’a aittir.
   Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, illüstrasyon ve konuların her  Keyifle okumanız dileğiyle, mutlu yıllar.
   hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz.
    Reklamların sorumluluğu reklam veren firmalara, yazıların
        sorumluluğu yazarlarına aittir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13