Page 4 - st-endustri-4.0-2018-ocak
P. 4

İÇİNDEKİLER


                             AKILLI FABRIKALAR
    ATIRIMCI Yeni fabrikamızı     Endüstri 4.0


     dizayn ettik
    Y öngörüleriyle
                                           Borçelik’ten    8                         14           Endüstri 4.0 atağı
      PERSPEKTIF                      AYIN RÖPORTAJI

    4 Endüstri 4.0’ın İkili Yapısı           32 PCB üretim ve testinde darboğazlara
                                 anında müdahale ediyoruz
      EDITÖR’DEN

    6  Dönüşüme sessiz kalamazdık              VIZYONER BAKIŞ
                              36 Üreticiler ihtiyaçlarını belirlemeli ve
      YATIRIMCI                       dönüşümü iyi planlamalı
    8 Yeni fabrikamızı Endüstri 4.0 öngörüleriyle
      dizayn ettik
                                 ÜRÜN VE SISTEMLERI
                              40 Endüstri 4.0 çağında presleme sistemleri
      AKILLI FABRIKALAR
    14 Borçelik’ten Endüstri 4.0 atağı         42 Veri analizi ve raporlama sistemlerimizle
                                 üretim ve sistem verimliliği sağlıyoruz
   KAPAK: BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE              46 Geleceğe atılan büyük adımlar
        ENDÜSTRI 4.0 UYGULAMALARI          50 Güvenlik, IIoT ve Endüstri4.0 ile

    18 Yeni yatırımlarla Endüstri 4.0’ın kapısını       daha iyi operasyonel iç görü
      aralayacak
                              52 Buluttan sahaya haberleşme imkanı
    20 Bosch Manisa fabrikasında Endüstri 4.0
      uygulamalarını hayata geçirdi          56 UCS ve HyperFlex stratejisi
    22 BEYSAD’dan dönüşümü               57 3D baskı teknolojisi merkezi ile dönüşüme dev adım
      hızlandıracak Mükemmellik Merkezi
                              58 Makinayı iletişim kurmada daha etkili hale getiriyor
    26 Robot simülasyonlarına ağırlık vereceğiz
                              60 Connected Hydraulic Sistemlerle Sanayi 4.0
    30 MES Üretim Yürütme Sistemleri,
      Endüstri 4.0’ın temel noktalarından birisidir   62 Akıllı tesisler için dijital dönüşüm

    2 | ST ENDÜSTRİ 4.0 OCAK 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9