Page 6 - st-endustri-4.0-2018-ocak
P. 6

PERSPEKTİF     Genel Yayın Yönetmeni
     HALEFŞAN SÜMEN
     sumenh@alternatifyayincilik.com

           Endüstri 4.0’ın İkili Yapısı                 dı bilgisayar bütünleşik üretim iken doktora tezime konu olan dördüncü endüstri
                 devrimini bugün geldiğimiz noktada iki ana yapı altında ele almanın daha sağlıklı
                 ilerlemelere yol açacağını düşünmeye başladım. Düşüncemin temelinde Endüstri
                 4.0’ın homojen bir kavram olmaması yatıyor. Kavramın ilk anlamı şirketin tüm
           Aoperasyonlarının yeni nesil dijitalleşmesi! Şirketin operasyonlarını iç ve dış olarak
           ikiye ayırabiliriz. İç operasyonlar departmanlardaki ve hiyerarşik katmanlardaki faaliyetler. Bu
           faaliyetleri birbirlerine bağlamanın adı dikey entegrasyon. Dış operasyonlar da şirketin tedarik
           zincirindeki partnerleri arasındaki işlemler. Eğer partnerlerin veri alış verişini bir ağ üzerinden
           gerçekleştirmekte olanağı yaratılmış ise buna yatay entegrasyon diyoruz.

           Dikey ve yatay entegrasyonları gerçekleştirmekle hemen Endüstri 4.0 düzeyine çıkılmıyor. Diji-
           talleşme ne kadar artarsa düzey o kadar yükseliyor. Yazılım ajanları, arttırılmış gerçeklik, işbirliği
           robotları, büyük veri ve analitik yazılımlar, dijital ikiz vb. kullanıldıkları oranda firma Endüstri 4.0
           zirvesine yaklaşıyor. Burada asıl aktarmak istediğimiz Endüstri 4.0’ın iş tarafı.
                              • • •

           Endüstri 4.0’ın ikinci tarafı da ürünler! Bu yeni dönemin ürünleri öncekiler gibi pasif değiller.
           Reaktif, proaktif, interaktif ürünler. Reaktifler çünkü etrafında olup bitenlere reaksiyon verebili-
           yorlar. Örneğin bir ayakkabı sahibi basket oynarken tabanını kalınlaştırabiliyor, yağmurlu havada
           bota dönebiliyor. Proaktifler çünkü öngörü ile davranabiliyorlar. Örneğin bir otomobil lastiği ka-
           baklaşacağı haberini 45 gün önceden haber vererek fren mesafesinin artma riskinden sürücüsünü
           koruyabiliyor. İnteraktifler çünkü diğer ürünlerle karşılıklı etkileşim ve işbirliğine girebiliyorlar.
           Örneğin sürücüsüz araçlar birbirleriyle haberleşerek ulaşımı optimize edebiliyorlar.
                              • • •

           Benim önceliğim üretim sisteminin değil ürünlerin Endüstri 4.0 düzeyinde olmasıdır!
           Hadi iyi seneler…

    4 | ST ENDÜSTRİ 4.0 OCAK 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11