Page 8 - endustriforum-2020-temmuz
P. 8

Hakan Aydoğdu
      Tezmaksan Genel Müdürü


      COVİD-19 İle robot


      kullanımı artacak
      Koronavirüs salgınıyla birlikte robot kullanımının
      artacağını söyleyen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan

      Aydoğdu, firmaların teknoloji üreterek ayakta kalacağına
      vurgu yapıyor.            oronavirüs salgının üretim       Akıl terini çalıştıranlar sadece hayatta
            sürecini nasıl değiştirdiğini     kalmıyor aynı zamanda ayakta kalma
            anlatan Tezmaksan Genel        başarısını da gösteriyor. Dijital dönemde
            Müdürü Hakan Aydoğdu, kriz       savaşlar artık sadece silahla yapılmıyor.
     Kalanında insanı koruyan ve             Silahlar Ortadoğu gibi geri kalmış,
      üretimi devam ettiren sistemlere ve        eğitim seviyesi düşük toplumlarda
      modele sahip olmanın yaşanan trajedinin      kullanılıyor. Gelişmekte olan ülkeler
      boyutunu minimize edebildiğine dikkat       içinse teknolojik silahlar kullanılıyor.
      çekti. Aydoğdu, “Oxford Economics”m        Genetik, mikro biyoloji adına ne derseniz
      araştırmalarına göre imalat sektöründe      deyin bilimsel temele oturan bir tehdit
      hızla yükselen robot kullanımının sadece     gündemin ilk sırasında. COVİD-19
      Çin’de 14 milyon insanın işsiz kalmasına     bunlardan sadece biri ve son da
      neden olacağını ortaya koyuyor. 2000       olmayacak. Türkiye’de uzaktan servisin
      yılından bu yana ABD; Avrupa ve Çin’de      çok kıymetli ve cankurtaran olduğu bir
      1,7 milyon insan robot kullanımının        dönemdeyiz. Kendi müşterilerimize
      artmasıyla işini kaybetti. COVİD-19        yıllardır, verdiğimiz ücretsiz bakım ve
      ile robot kullanımı artacak. 200         servis hizmetini, şimdi Türkiye’de üretim
      milyon insanın daha işini kaybedeceği       yapan tüm sanayicilerimize açtık. Güçlü
      söyleniyor. İşte bunu önlemek için robot     bir teknolojik alt yapıya ve mühendislik
      kullanabilen, programlayan, yazılım        birikimine sahibiz. Biz de bu süreçte
      çözümlerini geliştiren, tasarlayan        evden çalışma sistemine hızla geçtik.
      kişilere ihtiyaç olacak. Üretim          Bunda teknolojik altyapımıza yıllardır
      altyapımızı ve insan kalitemizi hızlı ve     yaptığımız yatırımların etkisi büyük
      sistemli bir programla dönüştürmemiz       oldu. Teknolojiye yatırım yapmak boşa
      şart. Yapılacak en büyük hata bunu        değilmiş. Akıllı makinelerin ve robotların
      görmezden gelmek olur.” dedi.           sosyal mesafesini korumasına gerek
                               yok. Öyle olunca üretimde ve hizmet
      TÜRKİYE İÇİN UZAKTAN SERVİS            sektöründe teknolojiyi kullanan şirketler
      HİZMETİ ÖNEMLİ                  bu salgında ayakta kalacak.


    8      EndustriForum.com
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13