Page 4 - endustriforum-2020-temmuz
P. 4

Yenİ ürün


                                              gruplarıyla


                                        yurt dışı pazarında


                                                büyüyecek


                             Gültekin Dönmez
                             Arfen Grup Yönetim Kurulu Başkanı

      En büyük yatırımlarından birinin Arfen Alüminyumu kurmak
      olduğunu belirten Arfen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin
      Dönmez, çok ciddi kalıp yatırımları yaparak yeni ürün gruplarına
      girdiklerini, bu ürün gruplarıyla gerek yurt içi gerekse yurt dışı
      pazarında istedikleri yere gelmeyi hedeflediklerini açıkladı.

           999 yılında kurulan Arfen        kırıcılar, denizlik profilleri, cam
           Grup, kurulduğu günden          baza sistemleri; Arfen İnşaat ile
           bugüne yapı ve sanayi          dilatasyon profilleri, duvar ve
           sektörünün ihtiyaçlarına         köşe koruma sistemleri, paspas
     1 yüksek kalite standartlarında           sistemleri, dekorasyon profilleri
      çözüm üreten, sadece iç piyasada         hizmeti verdiklerini belirten
      değil uluslararası pazarlarda da         Dönmez, Arfen Köprü markalarıyla
      iş ortaklarıyla birlikte önemli          da köprü genleşme derzleri ve

      başarılara imza atan bir marka. Bu
      başarının altında kalitede süreklilik       elastomerik mesnetlerle çözüm
      ve müşteri odaklı yaklaşımını ilke        sunduklarını açıklıyor.
      haline getiren ve bu çizgisinden         En büyük yatırımlarından birinin
      taviz vermeyen şirket politikası         Arfen Alüminyumu kurmak
      yattığını belirten Arfen Grup Yönetim       olduğunu belirten Dönmez, çok
      Kurulu Başkanı Gültekin Dönmez,          ciddi kalıp yatırımları yaparak
      Arfen Grup’un bünyesinde üç farklı        yeni ürün gruplarına girdiklerini,
      firma bulunduğunu söylüyor. Arfen         bu ürün gruplarının gerek yurt
      Alüminyum ile standart profiller,         içi, gerekse yurt dışı pazarına
      doğrama profilleri, ayarlanabilir         sunumunu hızlandırarak, alüminyum
      kapı kasaları, seramik giydirme          sektöründe istedikleri yere gelmeyi
      cephe profilleri, menfez ve güneş         hedeflediklerini açıkladı.
    4      EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9