Page 6 - endustriforum-2020-temmuz
P. 6

Ardahan Eryüksel
      Elesa+Ganter Satış Müdürü
      YENİ BİNASINDA
      STOK YATIRIMINI
      ARTIRMAYI PLANLIYOR

      Elesa+Ganter Satış Müdürü Ardahan Eryüksel, 2021 yılına hazır
      olmak için büyüme hedefleri doğrultusunda yeni taşındıkları
      binalarının daha büyük stok alanını kullanarak stok yatırımlarını

      artırmayı planladıklarını dile getirdi.

            üresel salgın nedeniyle        alanını kullanarak stok yatırımımızı
            yılın ilk yarısında çalışma      artırmayı planlıyoruz. Bununla
            koşulları ve düzenleri        paralel olarak, aktif müşteri
            herkesi etkilediği gibi        sayımız ve ciro bazında 2019 yılında
     K bizi de etkiledi. Kriz              gerçekleşen büyüme oranımızı
      ortamında gerekli tedbirleri hızlıca       artırarak sürdürmeyi planlıyoruz.
      hayata geçirerek çalışanlarımızın         Covid-19 pandemisi nedeniyle iş
      ve toplum sağlığını önceliklerimiz        dünyasında değişen kurallara uyum
      arasında tutarak, faaliyetlerimizi        sağlayarak dijital kanallardaki
      aksatmadan sürdürmeyi başardık.
      Ayrıca Elesa+Ganter olarak, 2020         varlığımızı her geçen gün artırıyoruz.
      yılı başında aldığımız ve yatırım         Eğer dünya ve Türkiye ekonomileri
      olarak düşünebileceğimiz yeni           eski krizler gibi hızlı toparlanma
      merkez ofisimize taşınma kararımızı        sürecine girerse, 2021 yılı iş dünyası
      ertelemeden yatırımımızı hayata          açısından yoğun bir yıl olacaktır. Biz
      geçirdik. Yılın ikinci yarısında ise,       de firma olarak, adımlarımızı söz
      özellikle 2021 yılına hazır olmak için      konusu öngörüye uygun bir şekilde
      büyüme hedeflerimiz doğrultusunda         atarak yeni döneme hazırlıklı olmayı
      yeni binamızın daha büyük stok          amaçlıyoruz.

    6      EndustriForum.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11