Page 8 - st-enerjisini-ureten-fabrikalar-2021-mart
P. 8

DERGİNİN ADI:       Editörden
          ST ENERJİSİNİ ÜRETEN
          FABRİKALAR
          SAYI: 141 MART 2021

                                     Derya Kumtepe
        İMTİYAZ SAHİBİ              [email protected]
        Recep Akbayrak

      GENEL MÜDÜR YARDIMCISI        Temiz enerji dönüşümü için
         Haydar İlk
                         sanayinin gücü gerekiyor
       YAYINA HAZIRLAYAN
   Alternatif Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd.
     Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak, No:2
      Altunizade-Üsküdar/İstanbul        klim değişimiyle mücadele kapsamında “Sıfır Emisyon” hedefine ulaş-
         Tel: 444 32 50
                           mak için hem ülkeler hem de global çaptaki büyük üreticiler taahhütler-
     SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ          de bulunmaya devam ediyor. Bu taahhüdü yerine getirebilmek içinse
        Gülcan Arzuhal            belirledikleri yol haritasında emin adımlarla ilerliyorlar ve önemli çalış-
                         İ malar gerçekleştiriyorlar. İlk adımda ise fosil kaynaklardan enerji üret-
       YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ         mek yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimine yönelik yatırım
         Murat Tanık
                         yapıyorlar. Tabii bu dönüşümün en büyük etkisi teknoloji maliyetlerinin önemli
         EDİTÖRLER            oranda düşmesi oldu. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde güneş enerjisinde yüzde
        Derya Kumtepe          90, rüzgar enerjisinde yüzde 60, lityum iyon bataryalarında yüzde 87 oranında
        Yeliz Yirmibeş Lale
                         azalma görüldü. Gelecek 10 yıl içerisinde ise elektroliz yöntemi ile yeşil hidro-
       ARAŞTIRMA SERVİSİ          jen enerjisi üretmenin maliyeti ciddi oranda azalacak.
         Cem Karatay
                         Temiz enerji dönüşümünde sanayiye ise önemli görevler düşüyor. Hatta kü-
       GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ          resel çapta büyük bir çaba gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir
         Vildan Ekren          konuşma gerçekleştiren Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol,
                         sıfır emisyon hedefleriyle ilgili bilgi vererek temiz enerji dönüşümüyle ilgili ya-
        GRAFİK TASARIM
         Hamit Erdem           tırımların artması gerektiğine dikkat çekti. Birol, “Küresel emisyonların üçte
                         ikisini gelişen ülkeler oluşturuyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde emisyonlarda-
        YÖNETİM YERİ           ki büyümenin neredeyse tamamı bu ülkelerden kaynaklanacak. Bu ülkelerde
     Kısıklı Caddesi, Oymacı Sokak, No:2   temiz enerji dönüşümü sağlayacak yatırımların artması gerekiyor. Bu dönüşü-
      Altunizade-Üsküdar/İstanbul     mü gerçekleştirecek yeterli sermaye mevcut fakat bu ülkelerin yatırımcıların
         Tel: 444 32 50
                         güvenini kazanması gerekiyor. Bu kapsamda IEA olarak temiz enerji teknoloji
        BASKI VE CİLT          yatırımlarının gelişen ülkelere yönelmesi için somut politika önerileri sunan bir
    Yek Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti.  yol haritası hazırlanacak. Temiz enerji dönüşümünün sadece elektrik üreti-
     100. Yıl Mah. Massit Matbaacılar
    Sitesi 4. Cad. No:122 Bağcılar / İstanbul minde değil endüstri, ulaştırma ve inşaat sektörü için de hızlandırılması gere-
        T: (0212) 430 50 00        kiyor. Ayrıca, her yıl temiz enerji yatırımcılarının yaptığı çalışmaları takip eden
                         bir mekanizma kurulacak” dedi.
         YAYIN TÜRÜ
        Yerel, Süreli, Aylık       Biz kendi enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından üreten fabrikalara yo-
                         ğunlaşmaya ve hayata geçirdikleri projeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu
    ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR dergisi,
    Alternatif Yayıncılık tarafından T.C. yasalarına  ay kapağımıza konuk olan Türk Henkel Mühendislik ve Bakım Müdürü Emin
      uygun olarak yayınlanmaktadır.    Ünlü ile hem enerji verimliliği uygulamalarını konuştuk hem de karbon emis-
   ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR dergisinin  yonlarını düşürmeye yönelik nasıl çalışmalara odaklandıklarından bahsettik.
    isim ve yayın hakkı Alternatif Yayıncılık’a aittir.
    Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, illüstrasyon  Keyifli okumalar dilerim...
    ve konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak
    gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. Reklamların
    sorumluluğu reklam veren firmalara, yazıların
       sorumluluğu yazarlarına aittir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13