Page 8 - st-sac-isleme-teknolojileri-2017-kasim
P. 8

('Ü7f5

                                    6²0*( 62<(/
            DERGİNİN ADI
        ST SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
               SAYI: 34
             KASIM 2017 / 11

           İMTİYAZ SAHİBİ
            Recep Akbayrak
       GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
              Haydar İlk
       GENEL YAYIN YÖNETMENİ
            Halefşan Sümen     Yatırım Noktasında Sektör, Teknoloj!y! Seçt!

         YAYINA HAZIRLAYAN
   Alternatif Yayıncılık Tan. Hiz. San. Tic. Ltd.
     Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad.   Sac #şleme mak#naları ‘Endüstr# 4.0’, ‘Ar-Ge’, ‘İnovasyon’ g#b# konulardan
    No:45 Famas İş Mrk. A Blok Kat:3 D:7-8
        Okmeydanı - Şişli - İstanbul etk#len#rken b#r yandan da #hracat atağını artırmak #ç#n yön değ#şt#rd#. Genel
           T: (0212) 220 96 88
                       #t#bar#yle Amer#ka kıtasında yatırım yapmayı terc#h eden sektör tems#lc#ler#,
     SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
            Gülcan Arzuhal     yapılanma süreçler#n# hızlandırdı. Öte yandan abkant, pres, bükme mak#nası,
         YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ     g#yot#n makas, takım tezgahı, lazer g#b# her alanda farklı l#derler#n olduğu
             Murat Tanık
                       pazarda 2023 hedef#ne doğru ataklar yaşanmaya devam ed#yor. Bazı f#rmalar
             ŞEF EDİTÖR
             Simge Soyel     kapas#te artırımı yoluna g#derken, bazıları pazar ağını gen#şlet#yor. Lak#n yurt
             EDİTÖRLER      dışı pazarlar, tüm yerl# oyuncular açısından caz#bes#n# koruyor.
            Derya Kumtepe
             Serkan Kıraç
             Simge Erkurt     Ana sanay#n#n talepler# ve kal#teye ver#len önem#n artmasıyla doğru orantılı
            Yeliz Yirmibeş
                       olarak kend#ne yön veren sac #şleme sektörü oyuncuları her geçen gün Ar-
         GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ
             Vildan Ekren     Ge #ç#n daha fazla zaman ayırıyor. Hatta kend# bünyeler#nde Ar-Ge Merkez#
                       kuran f#rmalar da bulunuyor. Mak#na sanay#n#n olmazsa olmazı sac #şleme
          REKLAM MÜDÜRÜ
            Aykan Bayram     sektöründe Ar-Ge’ye ver#len önem#n artmasıyla gel#şt#r#len teknoloj#lerde
           ART DİREKTÖR      de değ#ş#mler yaşanmaya başladı. Sektör #ç pazara yönel#k ürünler#n#n
             Sabri Genç
                       kapas#tes#n# sab#t tutuyorken, yurt dışı talepler# değerlend#rmeye öncel#k
           GRAFİK TASARIM
             Hamit Erdem     ver#yor.
           Okay Kılınçarslan
            Eren Akbayrak
                       Türk#ye’dek# sac #şleme sektörü #le potans#yel f#rmalarla #let#ş#m# sağlama
           OKUR TEMSİLCİSİ
             Berrin Tırpan    amacıyla hazırladığımız ek#m#zde, sac #şleme sektöründe yaşanan son
       berrin@alternatifyayincilik.com
                       gel#şmeler# s#zler #ç#n öğrend#k. Son trendlerden yen# ürünlere kapsamlı b#r
            YÖNETİM YERİ
     Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad.   araştırma gerçekleşt#rd#k. İçer#ğ#m#zde s#zler #ç#n l#der sektör oyuncularıyla
    No:45 Famas İş Mrk. A Blok Kat:3 D:7-8
        Okmeydanı - Şişli - İstanbul görüşmeler yaptık.
           T: (0212) 220 96 88
            BASKI VE CİLT
     Yek Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. )3K9ƒ>3Dƒ?>3
    100. Yıl Mah. Massit Matbaacılar Sitesi
      4. Cad. No:122 Bağcılar / İstanbul
           T: (0212) 430 50 00
             YAYIN TÜRÜ
       Yerel, Süreli, Yılda Bir Yayınlanır

    ST SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ dergisi, Alternatif
     Yayıncılık tarafından T.C. yasalarına uygun olarak
    yayınlanmaktadır. ST SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ
     dergisinin isim ve yayın hakkı Alternatif Yayıncılık’a
    aittir. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf, illüstrasyon ve
    konuların her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilerek
    dahi alıntı yapılamaz. Reklamların sorumluluğu reklam
    veren firmalara, yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
     6
      ST MAKİNA TEMMUZ 2016
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13