Page 8 - st-pano-ozel-eki-2017-eylul
P. 8

Editörden                    Derya Kumtepe
                    derya@alternatifyayincilik.com
            Pano Sektöründe


            Hızlı Teslimat Dönemi                   elişen teknolojiyle birlikte performansları artan ve kullanılan
                   projelerde enerji verimliliği sağlayan elektrik panoları, sektör
                   devlerinin çalışmalarıyla başarılarını bir üst noktaya taşımaya devam
                   ediyor. Markaların yeni hede%nde ise hızlı teslimat var! Markalar, Ar-
            GGe departmanına yatırım yaparak hem üretim kapasitesini artırmayı
            hem de teslimatları hızlı bir şekilde tamamlamayı hede&iyor. Bu amaçlarına ulaşırken
            ise isteğe özel pano üretimi konusu üzerinde de çalışmalarına devam ediyorlar.

            İSTEĞE ÖZEL PANO ÜRETİMİ NEDİR?
            Panoların zayıf akımdan dikili tipe, orta gerilimden duvar tipine kadar standart
            modelleri bulunuyor. markalar sektördeki rakiplerinden ayrılmak içinse standart
            ölçülerin dışına çıkıyor ve isteğe özel tasarımları hayata geçiriyor. Nihai tüketicinin
            üzerinde hassasiyetle durduğu bu konu, onların karar verme noktasında oldukça
            etkili olurken, ihtiyaçlarına ise çok daha etkin çözümler getirilebiliyor. Panoların
            tasarımları ve yetkinlikleri arttıkça projelere farklı katma değerler sağlıyor. Mega
            fabrikalarda hede&enen enerji verimliliği elde ediliyor ve izlenebilen enerji sayesinde
            önemli sonuçlara ulaşılabiliyor.


            Yılın son çeyreğinde pano sektörünün ulaştığı noktayı ve yeni dönem
            hede#erini dergimizden takip edebilirsiniz...

      6  ST PANO I EYLÜL 2017
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13