Page 10 - st-pano-ozel-eki-2017-eylul
P. 10

ST PANO , 6g</(úù
      Ar-Ge Departmanıyla


      Hedef Büyüttü
      Hazırlayan: Derya Kumtepe

      Elektrik sektöründe 1979 yılından beri faaliyet gösteren Çetinkaya Pano, ikinci kuşağın
      yönetime katılmasıyla birlikte hedef büyütüyor. 2016 yılında üretim kapasitesini artırmak
      için yeni fabrikasına taşınan marka, ayrıca kurduğu Ar-Ge departmanıyla ürünlerini
      geliştirmeye devam ediyor.       Çetinkaya Pano Ar-Ge Müdürü Tanju Bahadır


          lektrik sektöründe 1979 yı- Çetinkaya Pano, 2017 yılının ikinci çey- Elektrik sektöründe 1979 yılından
          lından beri faaliyet gösteren  reğinde piyasaya iki yeni ürün sunmaya  beri faaliyet gösteren bir marka ola-
          Çetinkaya Pano, yeni fabri- hazırlanıyor. Aileye yaklaşık altı ay önce  rak yaşanan gelişmeleri nasıl değer-
          kalarını açarak hem üretim  katılan Çetinkaya Pano Ar-Ge Müdürü  lendiriyorsunuz?
     Ekapasitesini artırıyor hem de  Tanju Bahadır ile bir araya gelerek hem  Çetinkaya Pano olarak sektöre 1979 yı-
      ürün yelpazesini geliştiriyor. Kurdukları  geliştirdikleri ürünleri hem de yeni dönem  lında giriş yaptık. Elektrik sektöründeki
      Ar-Ge departmanıyla hedeflerini büyüten  hedeflerini konuştuk.   faaliyetlerimizde ilk günden itibaren bü-

      8  ST PANO I EYLÜL 2017
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15