Page 9 - st-havuz-ekipmanlari-2018-subat
P. 9

KAR GÖLETİ İLE
                                           ERZİNCAN ERGAN DAĞI’NDA
                                           365 GÜN SPOR KEYFİ
                                           Türkiye’nin her bölgesinde biyolo-
                                           jik gölet ve havuz sistemleri, peyzaj
                                           projeleri tasarlayan ve uygulayan
                                           Bioart Biyolojik Tasarımlar, biyo-
                                           lojik gölet ve havuz sistemlerinin
                                           yanı sıra çok amaçlı göletler de
                                           inşa ediyor. Marka, Erzincan Ergan
                                           Dağı’nı ülkemizin en önemli kış
                                           sporları merkezlerinden biri haline
                                           getiren önemli bir projeyi 2016 yılı
                                           sonunda hayata geçirdi. Bioart tara-
                                           fından, Ergan Dağı’nda kayak pisti
                                           için kar üretiminde kullanılacak
                                 İzmir Buca Yedigöller “kar göleti” yapımı tamamlandı. Er-
                                           zincan’da büyük potansiyele sahip
                                           olan kış ve doğa sporları alanında
           İZMİR’DE BÜYÜK BİR PROJEYE    rı ve kafeterya ile Buca’nın simgesi  önemli katma değer sağlayan te-
           İMZA ATIYOR           konumunda.           sisler için mevsimsel olarak yağan
           Yaklaşık 15 yıl önce Bolu Abant’taki  Yedigöller’in yenileme çalışmaları- kar ve kar kalınlıkları büyük önem
           Yedigöller’den esinlenilerek İzmir  nın ardından doğa dostu biyolojik  taşıyor. Kuraklık nedeni ile kar ya-
           Buca’da inşa edilen Yedigöller’de  göletleri sayesinde İzmir’in, en yeni  ğışının gecikmesi, bölgenin kalkın-
           uygulanacak proje, Bioart Biyolojik  rekreasyon alanı olarak vatandaşla- masında önemli rol oynamaktadır.
           Tasarımlar’ın imzasını taşıyacak.  rın ilgi odağı olması bekleniyor. Bi- Kış Sporları ve Doğa Turizmi Mer-
           Proje kapsamında bölgedeki yedi  oart Biyolojik Tasarımlar, Buca’nın  kezi’nin atıl hale gelmemesi için
           göletin, biyolojik arıtma sistemi ile  simge mekanlarından biri olan Ye- Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi
           yenilenmesi ve şelalelerle birbiri- digöller’de rekreasyon alanı yenile- tarafından, tesisin tam kapasite ile
           ne bağlanması hedefleniyor. Buca  mesini bu yıl içinde tamamlamayı  işletilebilmesi amacıyla, bölgede
           İzkent ile Evka arasındaki kurumuş  hedefliyor. Marka, çok ses getirece- bulunan kar pistlerinin suni kar ile
           dere yatağında 100 bin metrekare- ği öngörülen projenin inşa aşama- desteklenmesine karar verilmiştir.
           lik doğal vadi üstüne kurulu olan  larına tüm hızıyla devam ediyor.  Bu kapsamda konularında uzman
           Yedigöller; güzel sanatlar sokağı,
           gösteri merkezi, İzkent ve Evka’yı
           birbirine bağlayan kule köprü, Pir
           Sultan Abdal ve Yunus Emre hey-
           kelleri, yedi gölet ve bunları birbiri-
           ne bağlayan şelaleler, seyir terasla-
           rı, yel ve su değirmenleri, nostaljik
           su kuyusu, çocuk oyun alanları, çe-
           şitli hayvan figürleri, yürüyüş yolla-
                                       Erzincan Ergan Dağı                                               ST Havuz ve Ekipmanları ŞUBAT 2018 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14