Page 10 - st-havuz-ekipmanlari-2018-subat
P. 10

HAVUZ VE HAVUZ EKİPMANLARI l BİOART BİYOLOJİK TASARIMLAR


                                       İZMİR TEMA PARK’TA
                                       ÇOCUKLAR BİYOLOJİK GÖLET
                                       İLE BULUŞTU
                                       Karşıyaka Belediyesi’nin prestij
                                       projelerinden ‘Evrensel Çocuk
                                       Müzesi Eğitim Kampüsü ve Tema
                                       Parkı, Mavişehir’de 7 bin 200
                                       metrekare alan üzerinde hayata
                                       geçirildi. Kendi konusu ve teması
                                       itibariyle Evrensel Çocuk Müzesi
                                       Eğitim Kampüsü ve Tema Park, Ege
                                       Bölgesi’nde ve Türkiye’de hizmet
                                       veren tek ve dünyada da evrensel
                                       değerler temalı ilk çocuk müzesi
                                       ve eğitim kampüsü olmasıyla öne
                                       çıkıyor. Sadece İzmir’in değil ülke-
             İstanbul Bağcılar Semt Park öncesi ve sonrası   mizin tüm çocuklarına dünya stan-
                                       dartlarında bir çocuk müzesi ve
                                       eğitim kampüsü olan projede alan
                                       üzerinde dinozor heykelleri, çeşitli
                                       canlı türlerinin maketleri, sergi ve
                                       eğitim alanlarının pek çok oyun ve
                                       aktivite alanlarının yanı sıra Bio-
                                       art tarafından inşası tamamlanmış
                                       250 metrekare biyolojik gölet yer
                                       alıyor. Bioart, geleceğimiz olan
                                       çocuklara anlamlı öğrenme imka-
                                       nı sağlayan, eğitim, bilim ve eğlen-
                              İzmir Tema Park ceyi bir araya getiren bu projede
                                       olmaktan mutluluk duyuyor. Mar-
                                       ka, bu proje ile çocukların ekolojik
      Bioart mühendisleri ve çalışanları  rekreasyon alanı oluşturulmuştur.  denge hakkında farkındalığını ve
      tarafından gerçekleştirilen özen- Göletin çevresine yürüyüş yolları,  çevre bilincini artırabileceği, do-
      li çalışmalar sonucunda, tesisteki  taş döşemeler gibi peyzaj unsurları  ğal eko sistemler oluşturarak biyo-
      pistler için suni kar üretilebilmesi  ile desteklenen kar göleti sayesin- lojik tasarımlar yaratabileceklerini
      amacıyla gerekli olan su, Bioart  de, Erzincanlılar ile yerli ve yaban- gösterebileceği, biyolojik göletin
      tarafından inşaası tamamlanan kar  cı turistlerin beğenisini kazanacak,  çalışma prensibinin doğa ile özdeş
      göletinden sağlanmaya başlanmış- Türkiye’de örnek gösterilecek bir  olduğunu anlatabileceği bir çalış-
      tır. İnşa edilen kar göletinin kayak  proje ortaya çıkmıştır.  mada yer aldı. ©
      pistleri için su temin etmesinin yanı
      sıra peyzaj öğesi olarak da bölgeye
      katma değer oluşturacağını, hatta
      sadece kış sporları ile kalmayıp,
      mevsim şartlarına göre su sporla-
      rına da ev sahipliği yapabileceği
      öngörülmüştür. Nitekim de öyle
      olmuş; yaz mevsimlerinde kano
      eğitimi de verilerek 365 gün kesin-
      tisiz spor yapılabilir hale gelmiş-
      tir. Özetle her mevsim, dinlenme
      amaçlı kullanılabilecek görselliğe
      sahip hem canlı hem de dingin bir        İstanbul Beykoz Nun öncesi ve sonrası


      8 ST Havuz ve Ekipmanları ŞUBAT 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15