Page 10 - st-cati-cephe-2018-mayis
P. 10

ÇATI CEPHE l PROJE l AHES MİSAL İSTANBUL

    “Ahes Misal İstanbul’un

    dış cephesini son teknoloji ürünü

    malzemelerle kapladık”
                                           Süleyman Ekşi İnşaat
                                           Yönetim Kurulu Başkanı
    Ahes Misal İstanbul projelerinin dış cephesinde               Süleyman Ekşi
    kaliteli malzeme kullanımına önem verdiklerini dile
    getiren Süleyman Ekşi İnşaat’ın Yönetim Kurulu
    Başkanı Süleyman Ekşi, “Dış cephemizi tamamen son
    teknoloji ürünü malzemelerle kapladık. Darbeden daha
    çok etkilenen malzemeleri değil, daha uzun ömürlü
    malzemeleri tercih ettik” diyor.          özlerine “Toplamda 2400 konutla Tür-
          kiye’nin tek ihale kapsamında en büyük
          kentsel dönüşüm projesine imza atıyoruz”
          diye başlayan Süleyman Ekşi İnşaat Yöne-
      S tim Kurulu Başkanı Süleyman Ekşi, Ahes
      Misal İstanbul projesinin önemine işaret ediyor. Kent-
      sel dönüşüm projesi olmasının verdiği sorumlulukla
      örnek teşkil edecek birçok önemli çalışmaya yer veri-
      len Ahes Misal İstanbul, hem çevre sağlığına hem de
      kent kimliğine duyarlı bir şekilde hayata geçiyor. Her
      aşamanın titizlikle yürütüldüğü projeyi, Süleyman Ek-
      şi’den dinledik.

      İlk olarak Ahes Misal İstanbul projesinin özellikleriy-
      le ilgili bizi bilgilendirir misiniz?
      Ahes Misal İstanbul çok önemli bir kentsel dönüşüm
      projesi öncelikle. Toplamda 2400 konutla Türkiye’nin
      tek ihale kapsamında en büyük kentsel dönüşüm pro-
      jesine imza atıyoruz. Sahip olduğu arsa alan büyüklü-
      ğüyle de bir ilk. Projemizi, toplamda 100 dönüm arsa
      alanı üzerinde inşa ediyoruz. Arsamız eğimli bir ara-
      ziye sahip. Dolayısıyla kot farkından dolayı toplamda
      520 dönümlük inşaat alanına sahibiz. Şu anda 1600
      konutluk birinci etabın teslimine başlamaya hazırız.
      Ahes Misal İstanbul’da, 13 konut bloğunda toplamda
      2400 adet daire yer alıyor. Proje içerisinde 350 odalı
      otel bloğu, 20 bin metrekarelik ofis bloğu, 24 derslik
      kapasiteli eğitim kurumu, cami, kültür merkezi ve 2      8 ST Çatı Cephe MAYIS 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15