Page 12 - st-otomasyon-2024-ocak
P. 12

VİTRİN     Sun Tekstil, İnovaLİG 2023’ün Türkiye şampiyonu oldu


     Son beş yılda dijitalleşme projelerine 10 milyon doların üzerinde yatırım yapan Sun Tekstil, İnovaLİG
     2023’ün İnovasyon Kaynakları Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.


        ürkiye’nin en büyük tekstil şirketlerinden biri olan
        Sun Tekstil, İnovaLİG 2023’ün İnovasyon Kaynakları
     T Kategorisi’nde Türkiye Şampiyonu oldu. Şirket, 2010
     yılından bu yana ayırdığı kaynaklarla her geçen yıl büyüyen
     Ar-Ge Merkezi ile Ar-Ge, inovasyon ve tasarım faaliyetlerinde
     kritik bir rol oynuyor. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve
     Genel Müdürü Melis Vekiloğlu, “İş dünyasında kalıcı olmak,
     markasını geleceğe taşımak ve adından başarıyla söz ettirmek
     isteyen şirketler için dijital dönüşüm büyük önem arz ediyor.
     Son beş yılda dijitalleşme projelerine 10 milyon doların üze-
     rinde yatırım yaptık. Dijitalleşmeyi sadece otomasyon için de-
     ğil, iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve performansın arttırılması  Sun Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melis
     yönünde de süreçlerimize dâhil ediyoruz. Kaynak tüketiminin  Vekiloğlu ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.
     önüne geçen dijital kilometre taşları, hem daha da az kaynak
     tüketilmesini sağlayacak olup hem de hata oranını minimize  katma değeri yüksek süreçlerde sorumluluk alması sağlanarak,
     ederek üretimde verimliliğe artırmaya devam edecektir. Yapay  iş hayatında hem çalışan hem işveren adına olumlu adımlar atı-
     zekâ ve robotik uygulamaların yaygınlaşması ile çalışanların,  lacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.     MİA Teknoloji, en hızlı büyüyen 50 şirket arasında


     Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme, entegrasyon ve çözüm sağlama alanlarında faaliyet gösteren
     yerli yazılım firması MİA Teknoloji, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği
     Deloitte Technology listesinde ilk 50’de yer aldı.

         eloitte tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen ve
         her yıl Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirke-
     D tini belirleyen Deloitte Fast 50 programının sonuçları
     belli oldu. Kendini özgü teknolojilerle tüketicilerin problemle-
     rini çözen ve şirketin gelirini anlamlı bir büyüklüğe ulaştıran
     kuruluşlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği elde
     etme fırsatı sunan programda MİA Teknoloji ilk 50 şirket ara-
     sında yer aldı.

     “DİJİTAL DÖNÜŞÜM GELECEĞİN VAZGEÇİLMEZ
     BİR UNSURU OLACAK”
     Konuya ilişkin değerlendirmede bulanan MİA Teknoloji Kalite
     ve Tesis Güvenlik Koordinatörü Pınar Çakır; “Şirketimizi ilk  MİA Teknoloji Kalite ve Tesis Güvenlik
     kurduğumuz günden beri her zaman önceliğimiz müşterilerimi-  Koordinatörü Pınar Çakır
     zin beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek kaliteli, teknoloji
     ve AR&GE odaklı projeleri hayata geçirmek oldu. Dijital dö-
     nüşümün geleceğin vazgeçilmez bir unsuru olacağını öngörü- Bilişim sektöründe öncü şirketler
     yor ve tecrübeli ekibimizle birlikte bilişim dünyasında yaşanan
     trendleri yakından takip ediyoruz. MİA Teknoloji olarak Türki- arasında yer alma vizyonu
     ye ve uluslararası bilişim sektöründe öncü şirketler arasında yer  kapsamında yerli ve milli
     alma vizyonumuz kapsamında yerli ve milli çözümler üreterek,
     farklılaşan istek ve ihtiyaçlara yönelik çözümler sağlamaya de- çözümler üretİyoruz.
     vam edeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.    10 | ST OTOMASYON ŞUBAT 2024
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17