Page 10 - st-enerjisini-ureten-fabrikalar-2022-haziran
P. 10

VİTRİN I HABER


      STendustri.com.tr


       Petkim 1,8 milyar TL kar açıkladı


         ürkiye’nin en büyük dış yatırımcısı olarak kabul edilen
         SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022
       T yılının ilk çeyreğiyle ilgili verileri açıkladı. Petkim, ilk
       üç ay içerisinde 1,7 milyar TL brüt, 1,8 milyar TL net karla
       kapattı. Global ölçekte yaşanan jeopolitik risklere rağmen
       ilk üç ay içerisinde gösterdiği yönetim başarısı, verimlilik
       artırıcı çalışmaları ve STAR Rafineri’nin kesintisiz hammad-
       de desteği firmayı ileri bir noktaya taşıdı. 2022 yılının ilk
       çeyreğinde kur korumalı mevduat sisteminin de etkisiyle
       nakit pozisyonunu güçlendirmeyi başaran Petkim, maliyet
       artışlarına rağmen üretimine ara vermeden devam etti. İlk 3
       aylık dönemde 11,4 milyar TL satış geliri elde eden Petkim,
       ticari satışlarının payı da toplam satışlar içinde yüzde 33’e  milyon TL’lik kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomisi için de
       ulaştı. Petkim bu zorlu süreçte tahakkuku gerçekleşen 258  finansal değer üretmeye devam etti.


      Dünyanın en büyük                 Yenilenebilir elektrik

      HES’inin üretimi                 üretim kapasitesi
      10 milyar KWH’ı aştı               295 GW düzeyinde        ünyanın en büyük hidroelektrik projesi olan ve  luslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan rapora göre
        inşaat çalışmaları hala devam eden Baihetan’ın  2021 yılında yeni oluşturulan yenilenebilir elektrik üretim
     D kapasitesi 10 milyar kWh elektrik üretiminin üze- U kapasitesinin 295 GW düzeyinde oldu. Koronavirüs salgı-
      rine çıktı. Dünyanın en büyük elektrik santrali Baihetan,  nın neden olduğu inşa çalışmalarındaki gecikmeler, hammadde
      Çin’in enerji konusunda iki önemli ihtiyacını karşılıyor.  maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen
      Birincisi yüksek üretim kapasitesiyle enerji ihtiyacına ce- 2020 yılına göre yüzde 6 oranında bir artış sağlandı. Çalışmada
      vap veriyor ikincisi ise yeşil enerji hedefine ulaşmasına  yeni oluşturulan kapasitelerin yüzde 46 kadarının Çin’de olduğu
      katkı sağlıyor. Baihetan, son iki biriminin montajının ta- dikkat çekiyor. Avrupa Birliği ise bu alanda Çin’in arkasından ikin-
      mamlanmasıyla birlikte tam kapasite çalışacak.  ci sırada yer alıyor. 2021 yılı, rüzgar enerjisi kapasitesinin dünya
      Toplam üretim kapasitesi ise 71 bin 695 milyon kilovat  çapında 2020 yılına kıyasla yüzde 17’lik bir düşüşüne tanık oldu.
      olacak. Bu, aynı bölgede inşa edilmiş üç /hidroelektrik  Ancak 2020 yılı, karadaki rüzgar enerjisi tesisleri için, Çin’deki
      santralin kapasitesinin toplamına eşit. Böylece ekono- projelere sağlanan sübvansiyonlar sayesinde, olağanüstü bir yıl
      mik üretim merkezlerinin yoğunlukla yer aldığı doğu  olmuştu. Yaşanan bu azalış güneş enerjisi üreten tesislerin ve hid-
      bölgelerine de enerji transferi sağlanarak bu bölgelerin  roelektrik santrallerin yarattığı kapasite artışı sayesinde telafi edildi.
      rahatlaması sağlanacak.              Jeotermal ve biyoenerji tesislerin kapasiteleri ise sabit kaldı.


      8  ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR I Haziran 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15