Page 10 - st-robot-yatirimlari-2018-temmuz
P. 10

içindekiler

    55         ARAŞTIRMA DOSYASI       AR-GE MERKEZİ

    Yolunuz Ar-Ge’den Ayrılmasın…           artırmaya katkı sağlamaktır. Üçüncüsünü sunduğumuz Ar-Ge Merkezleri
    5746 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren Özel Sektör Ar- Araştırma Dosyasının faydalı olmasını temenni ediyoruz..
    Ge Merkezlerinden beklenildiği gibi; Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynaklarına  56  Anadolu Isuzu Ar-Ge Direktörü Arif Özer:
    yapılan yatırımlara dönüşmeye başladığı görülüyor. Üçüncüsünü sunduğumuz   “Geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz.”
    Araştırma Dosya çalışması için onlarca Ar-Ge Merkezi kurmuş ve faaliyette  58  Beta Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı:
    bulunan firma ile iletişim kurulup konuyla ilgili yorumlarını aldık. Ayrıca konuyla   “Amacımız nitelikli ürünler kazandırmak.”
    ilgili paydaşların bir araya geldiği bir toplantı gerçekleştirdik. Bu Araştırma  60  Polin Su Parkları Ar-Ge Merkezi Direktörü Ali Cansun:
    Dosyası ve benzeri faaliyetlerdeki temel amaç, bu konudaki farkındalığı   “Sektörümüzün ilk Ar-Ge Merkeziyiz.”


    84               ROBOTLU ÜRETİM EKİPMANLARI    86 “Servis Kurulum Hizmetleri Üretimin Kaderini Etkiliyor” ABB Türkiye  110 Bağımsız hareket kontrolcü XMC-E32A Bağımsız bir hareket kontrolcü
    Robot servis bölümü organizasyonu, daha uzun ömürlü ve daha verimli  olan XMC-E32A, temel komut olarak 6,25ns’lik yüksek hızlı program işleme
    sistemlerin oluşması için her türlü saha desteğinde bulunuyor. Verilen desteklerin  özelliğini destekliyor. 32 eksen kontrol özelliğine sahip olan kontrolcü IEC
    önemli başlıkları kurulum ve devreye alma, servis hizmetleri konularından
    oluşuyor.                      61131-3 standardındaki LD (Ladder Diagram) ve ST (Structured Text)
                              programlama dilleri ile uyumlu.
    88 “Dizme ve Kutulama Uygulaması Gerçekleştirdik” Son dönemde süt
    sektörünün önde gelen üreticilerinden biri için 4 robotlu dizme ve kutulama  112 Ultra Kesim ve Ultra Performans Sağlayan Yeni Ürün Askaynak,
    uygulamasını hayata geçiren Stäubli, hedeflenen çevrim sürelerini proje  Plasma-105 Ultra ürünü sayesinde 100 amper güç ile tüm gün ultra kesim
    öncesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleştirdi.
                              ve ultra performans sağlıyor. Sabit Akım Kontrol Teknolojisi (Hall Sensor)
    90 Dünyanın İlk Robotik Tutucusu Angela Merkel ve Meksika Başkanı  ile operatörün el hassasiyetini kaybetmesi sonucu torcun iş parçasına olan
    Enrique Peña Nieto ve eşi Angélica Rivera, IBG Otomasyon standından,  uzaklığının değişmesi gibi olumsuzluklar meydana gelse dahi çıkış akımı
    SCHUNK robot eli ile etkileşime geçti. Tutucu Sistemleri ve İş Bağlama  değişmiyor ve her zaman ayarlanan akım değerinde kusursuz kesim yapma
    Teknolojileri alanında lider 5-parmaklı robot eli, Alman Sosyal Kaza Sigortası  olanağı sunuyor.
    tarafından işbirlikçi kullanım için onaylanmış dünyanın ilk robotik tutucusudur.
    92 Üretim ve Kararlılık için Yeni Standart Fanuc; gelişen ve ihtiyaçlar  114 “E-Defter Uygulaması ile İş Yükünüzü Azaltıyoruz” Firma sahiplerinin
    doğrultusunda evirilen robot marketinde bugüne kadar çok geniş bir yelpazede  e-deftere geçiş sürecini kolaylaştırmak ve iş yükünü azaltmak amacıyla E-defter
    0.5 kg’dan 2.300kg kaldırma kapasitesine ve 6 eksene kadar endüstriyel tip  çözümünü geliştiren IAS, bu uygulama tüketicilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
    & delta robotlarıyla hizmet vermeye devam ediyor.  yayınladığı en güncel versiyonlarla uyumlu şekilde çalışmasına ve caniasERP’nin
    94 “Yeni Ürün Konseptlerine Yoğunlaşacağız” Yeni dönemde ürün  diğer uygulamalarla entegre olmasına olanak sağlıyor.
    konseptleri, endüstri 4.0 ile ilgili gelişmeler, sundukları hizmetler ve eğitim
    faaliyetleri konularına yoğunlaşmaya hazırlanan Festo, Robot Yatırımları Zirvesi  118 Uluslararası standartlara uygun yazılım geliştirdiğimizi kanıtladık
    ve Sergisi’nde de katılımcılarla bu yenilikleri paylaşmayı planlıyor. IAS, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi
                              Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin ardından, Türkiye’de sayılı firmanın
    98 Robot ve İnsan Birlikte Çalışarak Verimliliği Artıracak İnovatif kontrol  sahip olduğu ISO 15504 SPICE Level-2 Yazılım Süreç Geliştirme ve Yetkinlik
    ve programlama opsiyonlarıyla kolay kullanım avantajı da sunan kollobratif
    robotlar, Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti  Belirleme belgesini de almaya hak kazandı. Çiğdem Dönmez “Yaptığımız
    e-F@ctory içinde önemli bir rol oynuyor. Üretimde hız, esneklik, verimlilik ve  işin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendirmek, işimizi daha doğru
    maliyet tasarrufu sağlayan e-F@ctory ve ileri robot teknolojileri sanayicilerin  rakiplerle yapmamıza ve doğru segmentte yer almamıza da katkı sağlayacak”
    küresel rekabette öne geçmesine imkan tanıyor.   diyor.
    100 “87 Dakikada Robot Programcısı Olmak Mümkün” Günümüz üretim  120 WIN EURASIA Fuarları,  Türk Sanayisinin Gücünü Tüm Dünyaya
    süreçlerinde tüm sektörler verimliliği artırmak için hızlı ve kolay uygulanabilir
    araçlara yöneliyor. Universal Robots, UR+ ve UR Akademi hizmetiyle, sektörün  Gösteriyor 20 yıldır Türkiye’de Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Hannover
    ihtiyaçlarına en optimum çözümü sağlıyor ve bu yönde eğitim veriyor Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen WIN EURASIA Fuarları, sadece ülkemizin
                              değil, Avrasya bölgesinin en büyük sanayi fuarı olarak Türk sanayisinin gücünü
    102 “Eksiksiz Makine Emniyeti Çözümleri Sunuyoruz” Emniyet çözümlerinin  tüm dünyaya gösterme rolü ile çeyrek asırdır endüstriye önemli katkılarda
    ergonomik şartlara göre, sistemin yapısına göre ve tamamen prosese göre
    seçilmesi gerektiğini söyleyen Omron Emniyet Uzmanları, standartların dışına  bulunuyor.
    çıkmayacak emniyet çözümleri ile verimliliği üst seviyeye çıkarmak adına,
    küçük dokunuşlar ile büyük faydalar sağlayabildiklerini kaydediyorlar.  122, ???
    106 Pilz Türkiye’den Emniyet Otomasyon Laboratuvarı  Emniyet  124 Tepro Makine Eğitimlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor Plastik
    otomasyonunun mucidi olan PILZ eğitime ve gelişime büyük önem göstermekte.  enjeksiyon sektöründe geleceği değiştirecek inovasyonları takip ederek
    Bu önem doğrultusunda en son hayata geçirdiği emniyet otomasyon  sürdürülebilir, kaliteli ve sonuç odaklı hizmetler sunmayı kendine ilke edinen
    laboratuvarı ile bir ilke imza attı.
                              Tepro Makine; eğitim alanına verdiği öncelikleriyle de konferanslarına hız
    108 3B Görüntü Kontrol İle Robot Yönlendirme    kesmeden devam ediyor.

    8                                        ST Robot Yatırımları Temmuz 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15