Page 10 - st-enerjisini-ureten-fabrikalar-2024-subat
P. 10

VİTRİN I HABER
      EKOS Electric’ten sürdürülebilirlik hedefleri


        KOS Electric, Dubai’de gerçekleştirilen Birleşmiş Mil-
        letler 28. İklim Değişikliği Konferansı COP28’e katıldı.
     ETunahan Akbaş, global arenada EKOS Electric’in sür-
      dürülebilirlik hedeflerini anlattı. EKOS Electric, iklim ve finans
      teknolojisi girişimi Erguvan iş birliğinde karbon ayak izini azalt-
      mak için harekete geçti. Erguvan’ın karbon yönetimi çözümü
      “Azalt” ile karbon ayak izi ölçümlerini gerçekleştiren şirket, çı-
      kan sonuçları ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışma-
      larını COP28’te anlattı.

      “KARBON AYAK İZİMİZİ AZALTACAK SF6’SIZ YENİ BİR
      ÜRÜNÜ SEKTÖRÜMÜZE KAZANDIRDIK”
      EKOS Electric olarak çevresel etkilerini ölçmek ve aktif bir şe-
      kilde azaltmak için iklim ve finans teknolojisi girişimi Erguvan
      ile iş birliği gerçekleştirdiklerini ifade eden EKOS Electric Yö-
      netim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş, “Sürdürülebilirliği
      geniş perspektifte ele alıyor, faaliyetlerimizden ürünlerimize ka-
      dar A’dan Z’ye karbon ayak izimizi düşürmeyi hedefliyoruz. Bu
      doğrultuda enerji ve elektrik sektöründe uzun yıllardır kullanılan
      SF6 gazının küresel ısınmaya etkisini fark edip daha çevreci  EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tunahan Akbaş
      bir çözüm araştırmak adına Ar-Ge çalışmalarımıza başlamış-
      tık. Erguvan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kurumsal karbon  rinlemesine baktığımızda, karbon ayak izimizin yaklaşık yüzde
      ayak izimizi anlamak için önemli bir fırsat oldu. 2022 yılına ait  95’ini SF6’nın oluşturduğunu gördük. SF6’sız ürünlere geçişi
      karbon ayak izi verilerimizi Erguvan’ın Azalt uygulaması saye- ele almaya başlamıştık ancak veriler bize konunun ne kadar
      sinde hızlıca topladık. Emisyonlarımızın ana nedenlerine de- ciddi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu” diye konuştu.

      Teksan 441’inci sıradan listeye girdi        eksan, 8 yıldan bu yana istikrarlı
        başarı ivmesiyle katıldığı “Türki-
      T ye’nin 500 Büyük Sanayi Şirketi”
      listesinde bu yıl da yer alarak sanayinin
      devleri arasındaki yerini korudu. İstanbul
      Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl
      ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
      şu (İSO 500)’nu belirleyen araştırmanın
      2022 yılına ait verileri açıklandı. 2015
      yılından bu yana istikrarlı çalışmalarıyla
      listede yer almaya hak kazanan Tek-
      san, 2021 yılına göre 39 sıra yükselerek
      441’inci sıradan listeye girdi. 140’tan faz-
      la ülkeye ihracat yapan Teksan’ın satış-
      larının yüzde 70’i ihracat pazarlarından  “ÜLKEMİZİN İHRACAT REKORUNA  yar dolarla ihracat rakamıyla rekor taze-
      geliyor. Antartika’dan Afrika’ya, 6 kıtada  PARALEL İHRACATIMIZI  lediği bir dönemde, Teksan olarak biz
      ihracat yapan şirket, bu yılda istikrarı ko- ARTIRIYORUZ”      de ihracatımızı yüzde 35, ciromuzu ise
      ruyarak büyüme elde etti. 2022 yılını bir  Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yö- tüm gelirlerde yüzde 36 artış ile kapat-
      önceki yıla göre yüzde 36 ciro artış ile  netim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer,  tık. Ülkemizin ihracat rekoruna paralel
      kapatan Teksan, sanayi şirketleri arasın- konuyla ilgili “2022 yılında Türkiye’nin  olarak biz de ihracatımızı artırıyor.” diye
      da net ihracatçı konumunda bulunuyor. ihracatta yüzde 12.9 artış ve 254 mil- konuştu.


      8  ST ENERJİSİNİ ÜRETEN FABRİKALAR I Şubat 2024
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15