Page 10 - st-robot-yatirimlari-2018-ocak
P. 10

içindekiler
    94-173    96 Veri Analizi Oyunun Kurallarını Değiştirecek Rockwell Automation,  elde edilebileceğinden hareketle Amak Automation AG şirketin
    bu sene 14-15 ve 16 Kasım tarihlerinde ABD’nin Houston kentinde  kuruluma hazır Festo EXPT delta robotu gibi robotik ve handling
    gerçekleştirdiği Automation Fair etkinliğinde binlerce konuğu ağırladı.  sistemleri ile çok fonksiyonlu bir paletleyici oluşturdu.
    Bir çok endüstri uzmanının, gelişmiş üretim teknolojileri ve otomasyon
    enstrümanları hakkında bilgi almak için bir araya geldiği etkinlikte,  140 Connected Hydraulic Sistemlerle Sanayi 4.0 Bosch Rexroth,
    Rockwell Automation’un yeni projesi Scio tanıtıldı.  parametre oluşturmada onlarca yıllık tecrübesini aktardığı yeni
                              yazılım sihirbazını pazara sundu. Elektronik hidrolik eksenlerin
    102 Kaizen Çalışmalarında “Uygulamacı” Firma Yalın Üretim ve  devreye girişini kolaylaştıran yazılım sayesinde teknisyenler,
    Kaizen felsefesini, farklı sektörlerde üretim yapan firmalara adapte  dakikalar içerisinde kusursuz sonuçlar elde edebiliyor.
    eden Erasys, tamamen sonuç odaklı bir firma. Erasys Kurucu Ortağı
    Hakan Cengiz, “Üzerinde çalışmaya başladığımız projelerimizin  142 Kolaboratif Fabrikada İnsan-Makina Uyumu İnsan ve makina
    6 ay içerisinde bilançosunu oynatmamız lazım” diyor. arasındaki etkileşimi geliştiren Kolaboratif Fabrika; insanın
                              sezgisel, esnek, bilgili ve uyarlanabilir yetenekleri ile makinanın
    106 Kolaboratif Robotlarla 2018’e Giriyor Rethink Robotics  tekrarlanabilirliğini, doğruluğunu, gücünü, hızını, otonomisini ve
    markasının geliştirdiği Sawyer robotların distribütörlüğünü alan  bağlantısını bir araya getiriyor.
    Alp Mühendislik, 2018 yılına piyasada inanılmaz rağbet gören
    kolaboratif robotların gücünü arkasına alarak giriyor. 148 Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm Yetkinliği Sanayide
                              Dijital Dönüşüm Yarışı Sanayide oyunun kurallarının yeniden
    110 Koli Paletleme Robotları İle İşler Daha Kolay Kolileri  yazıldığı bir paradigma değişimi yaşanmaktadır.
    paletlemek robotlarla daha kolay hale geldi. Birçok paletleme
    sistemi olmasına rağmen robotlu sistemler diğer tüm sistemlere  154 Robot Servis Çözümleri Çevrimdışı programlama, robot
    göre çok daha ekonomik ve kullanışlı oluyor.    sistemlerine yapılan yatırımlarda yatırım getirisini en üst düzeye
                              çıkarmak için en iyi yöntem. ABB’nin simülasyon ve çevrimdışı
    114 Mecanum Tekerlekler Esneklik ve Yerden Tasarruf Sağlıyor  programlama yazılımı RobotStudio ofisteki bilgisayarlardan
    Mecanum tekerlekler üzerine yerleştirilen bir araç, hoverkrafta  robotun programlanmasını sağlar.
    benzer şekilde herhangi bir yöne hareket edebilir. Bu tasarım,
    intralojistik açısından paha biçilmez avantajlar olan esneklik ve  160 Bağlantı Entegre Akıllı İşlevsellikle Eşleşiyor Endüstri 4.0
    yerden tasarruf sağlar.               ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) arkasındaki hareket
                              gittikçe güçlenirken, daha fazla sayıda akıllı cihaz/ürün üreticisi
    116 Konveyör Hattındaki Meydan Okuma Esnek yapıları sayesinde,  çevreleriyle iletişim kuran ve önemli bilgiler sağlayan sensörler ya
    Turck’un kompakt TBEN-S I/O modülleri Vorwerk’teki Thermomix  da nesneler geliştirmenin yollarını arıyor.
    üretiminde etkileyici bir performans sergiliyor.
                              162 TwinCAT yazılımı ve I/O sistemi ile Bütünleştirilmiş HART
    118 Doğru Oranda Parmak Ucu Hassasiyeti En geniş ve son  İşlevselliği Proses otomasyonu için PC-tabanlı kontrol: Tehlikeli
    teknoloji bulaşık makinası imalat fabrikalarından birinde bulunan  alanlar ve ilgili arayüzlerin entegrasyonu için yeni ürünler geliyor.
    test laboratuvarlarında, BSH Hausgeräte GmbH bulaşık makinası
    panelleri üzerinde kullanım ömrü testi yapmak için tamamen  164 “Laser ve Laser-Hybrid Kaynak Talepleri Artıyor” Cloos
    otomatikleştirilmiş bir robota yatırım yapmıştır.  Kaynak Genel Müdürü İbrahim H. Eyüpoğlu: “Kaynak konusunda
                              son dönemlerde Tandem, Narrow Gap, Laser ve Laser-Hybrid
    128 Dijital Dönüşümü Başarabilen İşletmeler Kazanacak Günümüz  kaynak yöntemleri ile ilgili daha fazla talep almaya başladık.
    çağında siber-fiziksel sistemlerle fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını
    oluşturmak ve uzaktan karar vermek giderek kolaylaşıyor.  168 Mobil Robotlar Özelleştirme İkilemini Çözüyor Sabit robotlar
                              iyi yapılandırılmış ve birçok fabrikanın ve üretim tesisinin önemli
    130 Dijitalleşme Veri Merkezi Hizmetlerini Dönüştürüyor  parçaları haline gelmiş olsa da, mobil platformlar ve manipülatörler
    Dijitalleşmeyle birlikte veri merkezlerine duyulan gereksinim  gelecekte fabrikaların ayrılmaz bir parçası haline gelecek.
    her geçen gün artıyor. Veri merkezlerinin hizmetleri de bu yeni
    gereksinimler doğrultusunda dönüşüyor.       172 İleri Teknoloji Çözümleri 7 Aralık’ta Silivri Sanayici ve İş
                              Adamları Derneği tarafından düzenlenen Küresel Rekabet ve Yeni
    132 Otomotivde Verimli Üretim İçin Yüksek Hızlı Kontrol  Trendler Zirvesi; Endüstri 4.0 kavramını yakından tanıtmak, yalın
    Fabrikalarda robotlar dahil tüm sistemin birbiriyle haberleşmesini  üretim sisteminin getirdiği avantajları öğretmek ve aile şirketinden
    gerektiren Sanayi 4.0 evresinde, üretimde yüksek verimlilik sağlayan  kurumsallığa geçiş aşamasında yaşanan süreçleri göstermek
    açık network teknolojileri gittikçe daha önemli hale geliyor.  adına bir ilki gerçekleştirdi.
    136 EXPT Delta Robot İle Hızlı Palet Üstüne Yerleştirme Bir  173 HUGO BOSS İzmir’in Akıllı Fabrika Uygulamalarına İki Ödül
    İsviçre Saati Kadar Hassas İsviçre saat endüstrisi saatlerinin  Akıllı fabrika uygulamalarıyla tekstil sektöründe tüm dünyanın
    efsanevi kalitesini “İsviçre Yapımı” etiketi ile korur. Bu düzeyde  dikkatini çeken HUGO BOSS İzmir üretim tesisi, IDC Akıllı Üretim
    bir kalitenin yalnızca hızlı ve doğru otomasyon ekipmanları ile  Teknoloji Ödülleri”nden iki birincilik ödülü birden aldı.

    8                                         ST Robot Yatırımları Ocak 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15