Page 6 - st-endustri-4.0-2018-temmuz
P. 6

PERSPEKTİF     Genel Yayın Yönetmeni
     HALEFŞAN SÜMEN
     sumenh@alternatifyayincilik.com

           Endüstri 4.0’ı etkileyen yasalar                ndüstri 4.0 teknolojileri gerek teknik gerekse de sosyal formasyo-
                na sahip kişilerce durmaksızın tartışılıyor. Tartışmaların ısı değil
                ışık yayması için teknolojilerin doğru anlaşılması ve onları etki-
                leyen yasaların kavranması gerekiyor. Buyurun bazı Endüstri 4.0
           Ebileşenleri ile onları etkileyen yasalar:

           IoT Endüstri 4.0’ın başta gelen bileşenlerinden. Kablolu - kablosuz ağlar yeni
           dönemin en belirgin yanlarından. Bu konu bağlantı hızının her yıl %50 arta-
           cağını ileri süren Nielsen’in bant genişliği ile ağın değeri düğüm sayısının
           karesiyle orantılıdır, şeklindeki Metcalf yasası ile gelişiyor. Buna göre daha
           fazla sensör, aktüatör, RFID, çoklu Ethernet portları ve geniş bant kullanaca-
           ğız. Unutmayalım artık güç birimi beygir değil bant genişliği!

           Big data ve analitik yazılımlarla data>enformasyon dönüşümü Endüstri 4.0’ın
           diğer önde gelen yanlarından. Big data için gereken depolama yoğunluğu
           Kryder yasasına tabi. Dijital depolama yoğunluğunun her iki yılda iki kat ar-
           tacağını söyleyen bu yasa bizi verilere tok enformasyona aç kalmamamız için
           uzun vadeli planlara mecbur bırakıyor. Ancak burada bir kestirme yol var:
           Bulut teknolojisi. Bu teknolojiyi hızla kavramak zorundayız.

           Cihaz boyutlarının ve yaydıkları ısının azalması yalnızca bu dönemin değil
           tüm endüstri tarihinin en önemli trendlerinden. Burada Moore ve Ölçekleme
           yasaları geçerli. Moore yasası “Hesaplama gücü/Hacim” yoğunluğunun her
           bir buçuk yılda iki misline çıkacağını söylüyor. Ölçekleme yasası da minya-
           türleşmenin sadece boyutsal küçülme değil malzeme özelliklerindeki geliş-
           melere bağlı fenomenal iyileşme şeklinde geleceğini ileri sürüyor. Buradan
           alacağımız ders tasarımlarını küçültmeyenlerin ayakta kalamayacağı!
    4 | ST ENDÜSTRİ 4.0 TEMMUZ 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11