Page 10 - st-elektrik-enerji-2018-ocak
P. 10

BAKIŞ


       Yazarın tüm köşe yazıları haberortak.com’da                        Depolamada doğru                        seçeneğe ulaşmak


             nerji depolama son zamanların en gözde lamayı önlüyor. Örneğin sistem regülasyonunda basınçlı
             konularından biri oldu. Araçlardan yeni- hava yöntemi ekonomikliği, uzun ömrü ve yüksek emni-
             lenebilir enerjiye, telekomünikasyondan yeti ile birinci sırayı alıyor. Güç sistemlerinde akü kullan-
             uydulara, tarımdan savunma endüstrisine mak reaktif ve aktif destek sağladığı için büyük avantaj
       Edek neredeyse her sektör enerji depola-     sunuyor. Ama aküde kadmiyum olursa metal kontami-
       ma alanında artık yeni çözümlere gerek duyuyor.  nasyonu riski getiriyor.


       Bu alanda kimyasal, fiziksel, elektromanyetik, faz değiş- Doğru seçim için öncelikle hedef faktörlerin uygulama
       tirme başlıkları altında çok teknoloji var. Fiziksel depola- için önem dereceleri belirleniyor. Peşinden bu derece-
       ma basınçlı hava, atalet çarkı, kinetik enerjiyi potansiyele lere göre seçenekleri sıralayacak bir yönteme gerek var.
       çevirme vb. yöntemlerini içeriyor. Akü kimyasal, süper En çok Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanı-
       iletken manyetik, buz faz değişimi için örnekler.   lıyor. Son adım seçilen teknolojinin detay tasarımı. Asıl
                               zorluk da burada, zira bu aşamada dağıtık üretim ekip-
       Yüksek kapasite, yoğunluk, verimlilik, emniyet, düşük manları da dikkate alınıyor.
       maliyet ve uzun ömürden oluşan ideal çözüm henüz bu-
       lunmadığı için doğru yönteme ulaşmak her zaman kolay Ne demişler; “sistem tasarımı öğelerin tek tek tasarımı
       olmuyor. Uygulamalardan alınan dersler hataları tekrar- değil, bütünün eşzamanlı mühendisliğidir!”


    Halefşan Sümen
    sumenh@alternatifyayincilik.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15