Page 6 - st-depolama-cozumleri-2018-temmuz
P. 6

Envanter Sınıflandırma     Genel Yayın Yönetmeni
       Halefşan Sümen
                  malatçılar, distribütörler, perakendeciler çok çeşitteki mallarla uğ-
                  raşırlar. Yaklaşık bir endüstriyel toptancıda 100 bin, hipermarkette
                  80 bin, süpermarkette 30 bin kalem mal vardır. Bu çeşitliliği etkin
               İ ve verimli biçimde yönetmek için gruplama yapmak akılcı yak-
               laşımdır. Akılcıdır çünkü hem yönetim yükünü azaltır hem de her mal
               eşit önemde olmadığından “Eşit olmayanlara eşit davranmak eşitsizliktir”
               kuralına uygun davranılmış olur.

               Mal çeşitlerini sınıflandırmada iki kategori vardır; tek ve çok kriterli yön-
               temler. Tek kriterli yöntemlerin lideri Pareto prensibine göre geliştirilmiş
               olan ABC isimli sınıflandırmadır. Bu yöntem kolaydır ancak kantitatif
               teknikler kullanmayıp yalnızca yönetsel yargı ile çalışır. Üstelik sadece
               fiyat ile geçmiş talebe bakar. Bu nedenlerle sınıflandırmanın esas amacı
               olan envanter performansını artırma konusunda yol gösteremez ve artık
               terk edilmelidir.

               Çok kriterli sınıflandırma yöntemleri temin süresi, malın kritikliği, risk,
               malın özel elde tutma maliyetini, elde bulundurmama maliyetini, ortalama
               sipariş miktarını, yeniden sipariş verme maliyetini, sezonluk talep deği-
               şimini, talep tahmin sapmasını, hatta mal alımına ayrılabilecek işletme
               sermayesi tutarını dikkate alarak hazırlanırlar. Kolayca anlaşılacağı gibi
               çok kriterli sınıflandırma yaklaşımı her firmaya özgüdür ve parametreleri
               de dinamik olmak zorundadır.

               Çok kriterli mal çeşidi sınıflandırma envanter yönetiminin gelişmişlik dü-
               zeyini gösterir!


    4 ST Depolama Çözümleri Temmuz 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11