Page 6 - st-depolama-cozumleri-2018-ocak
P. 6

PERSPEKTİF
               Depolamada doğru               seçeneğe ulaşmak     Genel Yayın Yönetmeni
       Halefşan Sümen
                    nerji depolama son zamanların en gözde konularından biri oldu.
                    Araçlardan yenilenebilir enerjiye, telekomünikasyondan uydulara,
                    tarımdan savunma endüstrisine dek neredeyse her sektör enerji de-
                    polama alanında artık yeni çözümlere gerek duyuyor.
               EBu alanda kimyasal, fiziksel, elektromanyetik, faz değiştirme baş-
               lıkları altında çok teknoloji var. Fiziksel depolama basınçlı hava, atalet çarkı, ki-
               netik enerjiyi potansiyele çevirme vb. yöntemlerini içeriyor. Akü kimyasal, süper
               iletken manyetik, buz faz değişimi için örnekler.

                             • • •

               Yüksek kapasite, yoğunluk, verimlilik, emniyet, düşük maliyet ve uzun ömürden
               oluşan ideal çözüm henüz bulunmadığı için doğru yönteme ulaşmak her zaman
               kolay olmuyor. Uygulamalardan alınan dersler hataları tekrarlamayı önlüyor. Ör-
               neğin sistem regülasyonunda basınçlı hava yöntemi ekonomikliği, uzun ömrü ve
               yüksek emniyeti ile birinci sırayı alıyor. Güç sistemlerinde akü kullanmak reaktif
               ve aktif destek sağladığı için büyük avantaj sunuyor. Ama aküde kadmiyum olursa
               metal kontaminasyonu riski getiriyor.

                             • • •

               Doğru seçim için öncelikle hedef faktörlerin uygulama için önem dereceleri be-
               lirleniyor. Peşinden bu derecelere göre seçenekleri sıralayacak bir yönteme gerek
               var. En çok Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemi kullanılıyor. Son adım se-
               çilen teknolojinin detay tasarımı. Asıl zorluk da burada, zira bu aşamada dağıtık
               üretim ekipmanları da dikkate alınıyor.
               Ne demişler; “sistem tasarımı öğelerin tek tek tasarımı değil, bütünün eşzamanlı
               mühendisliğidir!”


    4 ST Depolama Çözümleri Ocak 2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11