Page 10 - st-depolama-cozumleri-2018-ocak
P. 10

YATIRIM
     GÜNDEMİ
    “Hadımköy’e yeni lojistik


    merkezi kuruluyor”
    Uluslararası taşımacılık, depolama ve dağıtım alanında 1989 yılından beri hizmet
    veren Mars Logistics, depolama sektörüyle ilgili yeni gelişen teknolojileri takip
    ediyor ve altyapı çalışmalarına entegre ediyor.        ş süreçlerimizi kolaylaştıran teknoloji ve teknolojinin Markanızın kuruluşundan ve geldiği noktadan
        getirdiği tüm kolaylıkları takip ediyoruz. Bu sürece en- bahsedebilir misiniz?
        tegre edebileceğimiz altyapı çalışmalarımızla da daha  Mars Logistics olarak 1989 yılından bu yana tüm lojistik hizmet-
        yüksek kalitede hizmet vermek amacıyla araştırmala- lerini sunuyoruz. Firmamız bünyesinde; Uluslararası Taşımacılık
    İ rımız tüm hızıyla sürüyor.” Bu sözler Mars Logistics  Depolama Dağıtım, Mars Hava ve Deniz Kargo, Mars Sigorta ve
    Genel Müdürü Ali Tulgar’a ait. Yeni dönemdeki hedeflerini bu  Mars Logistics S.A.R.L şirketleri yer alıyor. Kara, hava, deniz ve
    sözlerle anlatan Tulgar, Hadımköy’deki yeni lojistik merkezi- demiryolu nakliyesi, fuar ve etkinlik lojistiği, gümrükleme, sigorta,
    nin açılışını 2018 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirmeyi plan- depolama ve diğer tüm lojistik hizmetlerini kusursuz olarak veriyo-
    lıyor.                       ruz. Bugün geldiğimiz noktada otomotiv, gıda, tekstil, kimya, enerji,           Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar

    8 ST Depolama Çözümleri Ocak 2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15